Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG HERTING 1:18 - husnr 1, SKOGSKYRKOGÅRDENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOGSKYRKOGÅRDENS KAPELL (akt.)

1951 - 1951

Halland
Falkenberg
Halland
Falkenberg
Falkenbergs församling
Göteborgs stift
Halmstadvägen 13

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2007

BYGGNADSHISTORIK

Bisättningsbyggnaden uppförs 1951 efter ritningar av arkitekt Georg Rudner, Stockholm. Byggnaden reparerades och tillbyggdes 1997-98 efter förslag av arkitekt Anders Ranhög vid Ahlberg & Ranhög arkitektbyrå i Falkenberg. Kapellet tillbyggdes åt sydost. Den befintliga bisättningsbyggnaden förlängdes med en kapellsal för begravningar samt en vinkelställd entrédel åt söder med handikapptoalett, hall, kapprum och kontor samt en angöringsplats för bilar under tak. Taket på den befintliga delen förlängdes över kapellsalen och södra delens tak vinkelställdes mot detta. Befintlig takplåt avlägsnades och försågs med papptak...

Läs mer i eget fönster

År 1951 - 1951 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Georg Rudner (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Underhåll - exteriör
Omputsning av fasaden med KC-bruk och infärgning med kalkfärg.
År 1997 - 1998 Ändring - tillbyggnad
Förslag av arkitektbyrå Ahlberg & Ranhög, Falkenberg. Tillbyggnad mot sydost. Den befintliga byggnaden förlängdes och fick en vinkelställd entrédel åt söder.

D nr 1997/246 (Arkiv)

År 1997 - 1998 Underhåll

D nr 1997/246 (Arkiv)