Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM MELLBY 1:4 - husnr 3, LÅNGE ERIK Ny sökning Tillbaka till sökning

107.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÅNGE ERIK (akt.)

1844 - 1845

1844 - 1845

Kalmar
Borgholm
Öland
Böda
Nordölands församling
Växjö stift
Holmvägen 99

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Fyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

I ett odaterat förslag till nya fyrar i Sverige, troligen omkring 1669, fanns önskemål om en fyr på Ölands norra udde. Frågan väcktes på nytt under 1730-talet men det skulle dröja ända till år 1844 innan planerna sattes i verket. Detta år beviljades Kungl. Maj:t medel för anläggande av en ny fyrplats bestående av ett 27 meter högt, runt, vitputsat torn av kalksten med en linsapparat av tredje ordningen med tillhörande lanternin. Ritningarna och kostnadsberäkningar uppgjordes av J.T. Byström och byggnadsarbetena leddes av byggmästaren Jonas Jonsson.
Fyrplatsen anlades på Storgrundet under åren 1844-45, varefter fyren tändes hösten 1...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

Fyrtornet på Storgrundet på norra Öland anlades mellan 1844-1845. Den nya fyren är av ett 27 meter högt, runt, vitputsat torn av kalksten, med en linsapparat av tredje ordningen med tillhörande lanternin. Ritningar till tornet (och hela fyrplatsen) uppgjordes av J. T. Byström och byggnadsarbetena leddes av byggmästaren Jonas Jonasson. Fyren tändes hösten 1845.
1884 byttes rovoljelampan ut mot fotogenlampa.
1906 byggdes torntoppen om för en ny linsapparat av tredje ordningen med luxljus (större modell).
1910 installerades en mistsiren med motor i ett nybyggt mistmaskinhus, ritat av Folke Lundberg.
1930 uppsattes en bifyr i tornet...

Läs mer i eget fönster

År 1844 - 1845 Nybyggnad
År 1844 - 1845 Nybyggnad