Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ROBERTSFORS RATAHAMN 1:3 - husnr 9001, MAREOGRAFBYGGNADEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MAREOGRAFBYGGNADEN (akt.)

1891 - 1891

Västerbotten
Robertsfors
Västerbotten
Bygdeå
Bygdeå församling
Luleå stift

Samhällsservice och teknisk försörjning - Mareograf

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Mareografbyggnaden utgörs av en åttakantig träbyggnad av regelkonstruk-tion, drygt 3 m bred och 4,5 m hög. Väggarna är, från utsidan räknat, utförda av liggande panel, 100 mm stolpar, 30 mm plank, 12 mm liggande panel och en invändig beklädnad av 15 mm porös board som inte är ursprunglig. Väggarna saknar fyllning. Mot sydost finns ett fönster med fönsterluckor. Entrén utgörs av ett oisolerat vindfång med sadeltak. Farstukvisten står på en 35 cm hög stenfot av granit uppbyggd ovanpå fundamentet.

Fasaderna är klädda med liggande kälspontad panel med knutbrädor. Den liggande panelen på farstukvisten är smalare än den på själva mareog...

Läs mer i eget fönster

År 1891 - 1891 Nybyggnad
År 1940 - 1940 Teknisk installation
År 1940 drogs elektrisk ström till mareografen i Ratan för belysning och uppvärmning. El-utrustningen från denna tid finns kvar i byggnaden, men matarledningen är demonterad.
År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad, interiör
1941 kläddes innerväggarna och innertaket i mätrummet med porösa träfiberskivor.
År 1970 - 1975 Ändring - restaurering
Mareografen renoverades i början av 1970-talet
År 2003 - 2003 Ändring - restaurering
Den senaste renoveringen utfördes sommaren 2003 i samråd med Länsstyrelsen