Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE RIDDAREN 1 - husnr 1, NYA RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

9919C9EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYA RÅDHUSET (akt.)

1891 - 1891

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Norrtälje
Norrtälje-Malsta församling
Uppsala stift
Lilla Brogatan 3B, Lilla Brogatan 3, Hantverkaregatan 1, Lilla Brogatan 5, Lilla torget 4

Offentlig förvaltning - Rådhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset är uppfört i två våningar med inredd och delvis påbyggd vindsvåning. Huset sträcker sig utefter Lilla Brogatan och det går inte att urskilja ett tydligt mittparti eller huvudentré idag. Däremot finns ett borginspirerat torn vid den ena sidan, fyra våningar högt, fyrkantigt och krönt av ett plåttäckt tälttak. Husets fasader är av beige tegel med listverk och omfattningar av grå spritputs. Horisontella släta band delar in fasaden och löper också utefter sockeln, samt utefter takgesimsen vilken består av en romansk rundbågefris. Två entréer öppnar sig vid var s...

Läs mer i eget fönster

År 1891 - 1891 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som rådhus mellan åren 1891-1949. Vid inventeringstillfället, 1999, hyste byggnaden butiker och kontor.

Ludvig Peterson (Arkitekt)