Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM JOHANNES STÖRRE 9 - husnr 9001, MEDELHAVSMUSEET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MEDELHAVSMUSEET (akt.)

1640 - 1649

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Handel och bankväsende - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

F.d. nr 1, 2, 8: Hörnhuset vid Gustav Adolfs torg var Gustav Horns palats från 1640-talet. Till- och ombyggnader utfördes på 1700- och 1800-talen. 1874 sammanbyggdes husen för Stockholms Inteckningsgaranti AB (SIGAB), men fick i huvudsak sin interiörutformning med bl a bankhallen och styrelserum, vid en genomgripande ombyggnad 1902-05, också för SIGAB. Arkitekt var Rudolf Aborelius. Den nuvarande fasadutformningen i funktionalistisk stil som fritt knyter an till 1600-talets utseende tillkom efter 1933 efter ritningar av arkitekt Hakon Ahlberg.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1995-03-03. beteckning 320...

Läs mer i eget fönster

År 1640 - 1649 Nybyggnad
Byggnadsår för husdelen mot Jakobsgatan okänt, dock sannolikt före 1701.

Gustav Horn av Marienburg (Byggherre)

År 1700 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Till- och ombyggnader utfördes på 1700- och 1800-talen. 1874 sammanbyggdes husen för Stockholms inteckningsgaranti AB (SIGAB)
År 1902 - 1905 Ändring - ombyggnad
Interören med bl.a. bankhall och styrelserum fick sin utformning vid en genomgripande ombyggnad 1902 - 1905. Arkitekt var Rudolf Aborelius.
År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den nuvarande fasadutformningen i funktionalistisk stil som fritt knyter an till 1600-talets utseende tillkom efter 1933 efter ritningar av arkitekt Hakon Ahlberg.

Hakon Ahlberg (Arkitekt)