Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKVARN TURINGE KYRKA 1:2 - husnr 2, TURINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3459-014.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TURINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1200

1170 - 1199

Stockholm
Nykvarn
Södermanland
Turinge
Turinge-Taxinge församling
Strängnäs stift
Gamla Strängnäsvägen 339

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1200 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ny romansk kyrkobyggnad uppförs, långhus ca 9 m; smalare, lägre kor

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
År 1200 - 1300 Nybyggnad - Torn
Torn uppfördes i väster

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1200 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Troligen uppförs även sakristia i norr

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten anskaffas

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1300 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1400 Rivning
Det romanska koret rivs

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1300 - 1400 Nybyggnad - Korparti
Långhuset vidgas åt öster Nytt fullbrett och rakt avslutat kor

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1300 - 1400 Valvslagning
Långhuset täcks av ett klöverbladsformat valv

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1300 - 1400 Ändring - ombyggnad
Sakristian påverkas av långhusets tillbyggnad

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppförs i söder

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1650 - 1650 Ändring - ombyggnad
Tornet förhöjs. Ny tornspira

Anders Larsson Tornresare, Arboga . (Byggmästare)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1690 - 1699 Nybyggnad - Gravkor

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

År 1696 - 1703 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor uppförs öster om koret. Koret är avsett för Erik Dahlberg och hans familj. Gravkoret blir också kyrkans högkor.

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Giambattista Brentano (Konstnär - Stuckatör)

Hans D Möller (Byggmästare)

Hans Freese (Konstnär - Bildhuggare)

Lars Jönsson (Konstnär - Bildhuggare)

Mårten Hack (Hantverkare - Murare)

Zacharias Jerling (Konstnär - Bildhuggare)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1696 - 1696 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny storklocka skänks av E. Dahlberg

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1707 - 1707 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Mäster Anders . (Hantverkare - Snickare)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1732 - 1732 Valvslagning
Kyrkans valv byggs om. Trävalvet fr. 1300-talet, med klöverform ändras på något sätt.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1735 - 1735 Ändring - ombyggnad, innertak
Valvet fodras med väv och målas med vit limfärg

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1738 - 1738 Ändring - ombyggnad, fönster
De tre fönstren på södra sidan utvidgas. Fönstret närmast tornet på norra sidan skapas och det främsta fönstret på samma sida förstoras. Fönstren förses med karmar av järn.

Johan Lilliander (Hantverkare - Murare)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1738 - 1738 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttas och placeras på nuvarande plats

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1785 - 1786 Underhåll - interiör
Valvets väv åtgärdas och vitlimmas. Kyrkans interiör vitlimmades. Omläggning av golv.

Hans Asplund, Strängnäs (Hantverkare - Snickare)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1785 - 1786 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Hans Asplund, Strängnäs (Hantverkare - Snickare)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1785 - 1786 Fast inredning - bänkinredning
Delvis ny bänkinredning

Hans Asplund, Strängnäs (Hantverkare - Snickare)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1785 - 1786 Fast inredning - altare
Nytt altarbord

Hans Asplund, Strängnäs (Hantverkare - Snickare)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1794 - 1794 Fast inredning - orgel
Orgel om 10 stämmor uppförs

Olof Schwan (Orgelbyggare)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1802 - 1802 Åsknedslag
Skador på tornet och på del av inredningen.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1802 - 1802 Specifika inventarier - altartavla
Altarprydnaden övermålas

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1805 - 1805 Ändring - ombyggnad
Tornets lanternin tillkommer

Anders Sundström d y (Arkitekt)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1807 - 1807 Ändring - tillbyggnad
Vinkällare anläggs under sakristian.

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1811 - 1811 Teknisk installation
Åskledare installeras

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1834 - 1834 Fast inredning - altaruppsats
Kristusbilden ovan altaret förgylls, tidigare försilvrad.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1844 - 1844 Ändring - ombyggnad, fönster
Sakristians fönster utvidgas och förses med galler.

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1850 - 1850 Teknisk installation
Urverk och fyra urtavlor installeras på tornet. Enligt ursprungliga ritningar.

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1859 - 1859 Teknisk installation - värme
Järnkamin installerades i sakristian.

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1878 - 1878 Teknisk installation - värme
Två järnkaminer installeras i kyrkorummet.

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1880 - 1880 Underhåll - takomläggning
Spåntaket ersätts med plåt på långhuset, sakristian och vapenhuset.

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1886 - 1886 Byggnadsarkeologisk undersökning
Dahlbergska gravkoret öppnas; för att undersöka om kyrkans golv kunde sänkas.

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1887 - 1887 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuts

Johan A Beckman (Klockgjutare)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1891 - 1891 Ändring - restaurering, interiör
Väggarna i västra delen av lång-huset utjämnas genom påmurning. Bröstpanel av pärlspont uppsätts i långhuset. Fönstren i långhuset förstoras; ny inglasning m. blyspröjsar. Trävalvet smyckas med lister; väven avlägsnas. Även väggar tillförs listverk. Nytt golv av mosaikplattor insätts i mittgång och i tornets vapenhus, alla gravstenar avlägsnas. Ny uppgång till läktaren. Nytt trägolv i sakristian.

August Rahmqvist, Mariefred (Byggmästare)

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1891 - 1891 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

August Rahmqvist, Mariefred (Byggmästare)

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1891 - 1891 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

August Rahmqvist, Mariefred (Byggmästare)

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1891 - 1891 Fast inredning - läktare
Ny läktarbarriär

August Rahmqvist, Mariefred (Byggmästare)

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1891 - 1891 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten rengörs och ställs under valvbågen till koret, den stod tidigare på kyrkogården.

August Rahmqvist, Mariefred (Byggmästare)

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1891 - 1891 Teknisk installation - värme
Ny järnkamin installeras

August Rahmqvist, Mariefred (Byggmästare)

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1898 - 1898 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning "Den heliga staden" tillkommer bakom altaret.

Neumann & Vogel (Firma)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1919 - 1919 Teknisk installation - el
Kyrkan elektrifieras

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med 19 stämmor.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1920 - 1920 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning med värmekammare installeras under kyrkorummet.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad, fönster
Uppsättning av innerfönster.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Delvis återställande av interiören till tiden före 1891-års restaurering. Pärlsponstpanelen borttas, bänkarna förenklas. Ny färgsättning. Väggar, valv och stuckatur rengörs och målas. Korgolvet framflyttas och smidesbarriär uppsätts.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1925 - 1925 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten flyttas upp i koret.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Öppen spis muras i sakristian

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Turingeboken: en sockenbeskrivning: utg. med anledning av Nykvarns bruks 350-årsjubileum år 1940 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad orgel. Registersvällare och elektrisk fläkt.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1954 - 1954 Underhåll - exteriör

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, port
Ändring, ingång till sakristian.

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - värme
Ny oljeeldad värmeanläggning.

Stockholms läns museum (Arkiv)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, trappa
Trappan i väster omläggs.

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset omdanas till väntrum. Ny trätrappa till tornet. Ny färgsättning Ny belysning

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Till hembygden 1960 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1959 - 1960 Teknisk installation - värme
Uppvärmning av kyrkan genom slingor i golvet, nytt tegelgolv i tornrummet.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Till hembygden 1960 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1959 - 1960 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Till hembygden 1960 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1959 - 1970 Fast inredning - altarring
Ombyggnad av altarringen. Altarringen utförs efter ritningar av Erik Dahlberg

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Till hembygden 1960 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1959 - 1960 Fast inredning - predikstol
Predikstolen förenklades.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Till hembygden 1960 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1959 - 1960 Byggnadsarkeologisk undersökning
Spår av det smalare romanska koret iakttogs under golvet. Delar av den romanska sydportalen framtogs.

Till hembygden 1960 (Publikation)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk, 16 stämmor

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1978 - 1978 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning installeras. AB Papyrus -donator

Turinge kyrka. Sörmländska kyrkor 39, 1981 (Publikation)

År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tak på långhus, sakristia och vapenhus, koppar istället för järnplåt. Ny koppar-plåt på gravkoret.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

Gunnar Jonsson (Arkitekt)

Restaurator AB (Firma)

Rapport 2002-06-15, Stockholms läns museum (Okänd)

År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Renovering av puts och stendekor på gravkoret. Putslagning, rengöring och avfärgning på hela kyrkan.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

Gunnar Jonsson (Arkitekt)

Restaurator AB (Firma)

Rapport 2002-06-15, Stockholms läns museum (Okänd)

År 1992 - 1992 Underhåll - fönster
Renovering av fönsterbågar.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

Gunnar Jonsson (Arkitekt)

Restaurator AB (Firma)

Rapport 2002-06-15, Stockholms läns museum (Okänd)

År 1992 - 1992 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av valven.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

Gunnar Jonsson (Arkitekt)

Restaurator AB (Firma)

Rapport 2002-06-15, Stockholms läns museum (Okänd)

År 1992 - 1992 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappanpassning, ramp vid västra ingången.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

Gunnar Jonsson (Arkitekt)

Rapport 2002-06-15, Stockholms läns museum (Okänd)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Handikappanpassning, ramp vid västra ingången.

ARKSAM AB (Arkitektkontor)

Gunnar Jonsson (Arkitekt)

Rapport 2002-06-15, Stockholms läns museum (Okänd)

År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Väggar och valv rengörs, gravkoret ommålas, golv slipas. Handikapp-wc inreds. Orgelfasaden ommålas,

Församlingen (Uppgiftslämnare)