Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA ERIKSBERG 7:1 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

uthus, neg.nr. B961_023:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1900 - 1960

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Eriksberg
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Eriksbergs gamla kyrka 1

Religionsutövning - Uthus

Registrerade utan huvudgrupp - Uthus

Historik

Inventeringsår 2004

Forts. byggnadshistorik för kyrka.

1935 ersattes altartavlan med ett enkelt krucifix. 1948 installerades elbelysning samt bänkvärmare med elcentral i sakristian. Dopfunten togs tillbaks samma år. 1949 återinvigdes kyrkan efter ytterligare en renovering under sommaren. Kalkmålningarna och den fasta inredningens äldre färger hade tagits fram av konservator Olle Hellström under 1-2 lager. Utifrån de fotografier som togs vid seklets början kunde man konstatera att målningarna var i svårt skadat skick, de hade blekts och utplånats. Bäst bevarade var de i korets tunnvalv. Absidens tronande Kristusbild med änglar liknade den i Mjäldrunga ...

Läs mer i eget fönster

År 1900 - 1960 Nybyggnad