Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA HUDENE 8:2 - husnr 1, HUDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_014:15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUDENE KYRKA (akt.)

1856 - 1856

1856 - 1856

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Hudene
Herrljungabygdens församling
Skara stift
Hudene kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Historiken är begränsad eftersom arkivmaterialet i Antikvarisk-Topografiska arkivet ej stod att finna.
Kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil 1856 med start den 2 maj och var i det närmaste klar i september samma år. Kyrkan brann 1927 men återuppbyggdes på kvarvarande murar 1929 så lik originalet som möjligt och har sedan inte ändrats nämnvärt utvändigt.
Kyrkan orienterades i nordväst-sydöstlig riktning utifrån vägarnas sträckning. Byggmästaren Karl Bergström från Slöta gjorde även ritningar 1850. Ritningen över kyrkan som förvaras i kyrkans sakristia är dock signerad vid Kungl. Överintendentsämbetet 1850 i oktober av Axel Nyström,...

Läs mer i eget fönster

År 1537 - 1537 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka

Alf Pedersson (Klockgjutare)

År 1726 - 1726 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka

Erik Näsman (Klockgjutare)

År 1856 - 1856 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Axel Nyström (Arkitekt)

Bröderna Bergström (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1856 - 1856 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1856 - 1856 Nybyggnad - Torn
År 1856 - 1856 Nybyggnad - Sakristia
År 1856 - 1856 Nybyggnad - Korparti
År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel
En 1700-talsorgel införskaffas.

Johan Everhardt d ä (Orgelbyggare)

År 1860 - 1860 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1876 - 1877 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1891 - 1891 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad
Ospecificerad.

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1918 - 1918 Specifika inventarier - kyrkklocka
Sprucken storklocka omgjutes.
År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum.
År 1929 - 1929 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning. Nya armaturer.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1929 - 1929 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två nya.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

År 1929 - 1929 Brand
Endast murarna återstår.
År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter branden. Korväggen intakt. Mittport slopas.

Fritiof Hulander (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - bänkinredning

Fritiof Hulander (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - predikstol

Fritiof Hulander (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - altarring

Fritiof Hulander (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - läktare

Fritiof Hulander (Byggmästare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Specifika inventarier - dopfunt

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Relief över tornport.

Karl Fagerberg (Konstnär - Skulptör)

År 1929 - 1929 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekor på korvägg.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1929 - 1929 Fast inredning - glasmålning
Korfönster

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1929 - 1929 Specifika inventarier - altartavla

Ragnhild Nordensten (Konstnär)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader målas med plastfärg.
År 1980 - 1982 Fast inredning - orgel, orgelverk

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1983 - 1983 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriör med kalkbruk. Plastfärg orsaken till de gamla skadorna. Taket repareras.

Lennart Strömberg (Byggmästare)

År 2009 - 2009 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av två bänkar
År 2014 - 2014 Ändring - ombyggnad, interiör
En ny handikapptoalett har byggts på den norra sidan av långhuset under läktaren. Den ersatte en äldre toalett och ett kapprum. Väggen mellan dessa togs bort och en ny spegeldörr sattes upp.
År 2014 - 2014 Specifika inventarier - textilskåp
Ett nytt textilskåp är byggt och placerat i sakristian

Gunnarssons snickeri (Firma)

År 2014 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder på läktarbröstning, bänkkvarter, predikstol, altare, altarring, altarskåp, altartavla, orgelfasad, nummertavlor, dopfunt, madonnaskulptur, apostlar samt dekorerad vägg i koret

Gunnar Eldh Konservering Måleri (Firma)

År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
Putslagning och målning av fasaderna, byte av läkt, papp och takfotsinklädnad på sakristian
År 2014 - 2014 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En ny handikapparamp är byggd vid den västra porten
År 2014 - 2014 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fönster och dörrar med linoljefärg

Gällstads Måleri AB (Firma)

År 2014 - 2014 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av tak, taklist, innanfönster, bänkinredning, dörrar