Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL SKÖNS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 4, SKÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

9916-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÖNS KYRKA (akt.)

1847 - 1850

1847 - 1850

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Skön
Sköns församling
Härnösands stift
Kyrkvägen 42

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Ca 7 km norr om Sundsvall ligger Sköns kyrka i ett magnifikt höjdläge. Sköns medeltidskyrka, 1768 troligen förlängd i väster och försedd med nytt torn av Daniel Hagman, låg strax söder om den nuvarande med sakristiemuren dikt intill den nya
kyrkans sydmur. Den revs 1848.


Sköns nya kyrka uppfördes 1847-50 efter ritningar av byggmästaren Jacob Norin med Haverö och Norrala kyrka som förebild. Ritningen lätt reviderad av Abraham Raphael Ulric Pettersson vid granskningen på ÖIÄ efter församlingens önskemål.

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Jacob Norin (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Torn

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Jacob Norin (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Sakristia

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Jacob Norin (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad - Korparti

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Jacob Norin (Byggmästare)

År 1847 - 1850 Nybyggnad
Sköns nya kyrka uppfördes 1847-50 efter ritningar av byggmästaren Jacob Norin med Haverö och Norrala kyrka som förebild. Ritningen lätt reviderad av Abraham Raphael Ulric Pettersson vid granskningen på ÖIÄ efter församlingens önskemål.

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Jacob Norin (Byggmästare)