Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BJÖRNEN OCH LOEN 1 - husnr 9020 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0048-10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1976 - 1977

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Jakobsgatan 20

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1976 - 1977 Nybyggnad
Byggnaden fyllde en lucka mellan två byggnader vid Drottninggatan från 1900-talets första årtionde och Nils Tesch departementsbyggnad i västra delen av kvarteret. I samband med nybyggnaden ombyggdes de två äldre fastigheterna och byggdes samman med nybygget. Våningsplanen planderades som en helhet. Huset Drottninggatan 15 gavs en ny gavelfasad, samkomponerad med nybygget. Enligt anmälningshandlingar disponerades våningsplanen i nybygget: Nedre källare: arkiv, förråd, apparatrum, stativrum för rikstele, sluss, soprum, truckkulvert. Övre källare: 2 valv, huvudarkiv, undercentral. Bottenvåning: bankhall, valv, makulering, pausrum 1 tr: kontor för räkenskapssektionen, stadsskuldsboken, inskrivningsfunktion, chefsrum. 2 tr: kontor för emissionssektionen, personalsektionen. Centralkansli för sparobligationer och premieobligationer, valv, arkiv, vilrum, sammanträdesrum, rum för sektionschef, amanuenser och kammarskrivare. 3 tr: Ledning, sekretariat, byråchefsrum, riksgäldsdirektör, sessionsrum, arkiv, sammanträdesrum, telexrum. 4 tr: Vinst- och Kuponhsektionen, Revisionsavdelningen. Arkiv för vinstkuponger, sparobligationsregistrering, sammanträdesrum, pausrum för städ. 5 tr (takvåning): kupongkontroll, fläktrum. 6 tr: hissmaskinrum.

Byggnadsstyrelsen (Byggherre)

Nils Tesch Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Sven Tyrén AB (Konstruktör)

Åke Wallgård (Arkitekt)

År 1994 - 2001 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt fläktrum på tak och fem nya fönster varav två i takkupor mot Karduansmakargatan.

Thafvelin Berndtsson Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)