Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTIANSTAD ARASLÖV 1:149 - husnr 1, ARASLÖVS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ARASLÖVS GAMLA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

Skåne
Kristianstad
Skåne
Färlöv
Araslövs församling
Lunds stift
Araslövsvägen 33

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Herrgårdsanläggningen är belägen på Araslövsjöns västra strand och kyrkan är sannolikt uppförd på privat initiativ. Huvudgården i byn innehades under medeltiden av många kända stormannasläkter som då och då genom donationer stärkte kyrkans ekonomi. Genom en sådan gåvohandling vet man att kyrkan varit helgad åt S:t Mikael. Att kyrkan byggdes av tegel, vilket var ovanligt i Danmark vid den tiden, tyder också på högreståndsfinansiering.

Araslövs socken var liten till ytan och omfattade den södra delen av nuvarande Färlövs socken. Under Gustav II Adolfs härjningståg i Skåne 1612 ödelades sannolikt merparten av socknens gårdar. Herrg...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad