Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY LILLA SKOGSJÖ 1:1 - husnr 1, HÖGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Högby kyrka, 18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGBY KYRKA (akt.)

1000 - 1000

1100 - 1249

1871 - 1871

1871 - 1871

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Högby
Mjölby församling
Linköpings stift
Högby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
I samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1871 revs de medeltida kyrkorna. Högby medeltida kyrka var belägen ca 1 km norr om den nuvarande. Den rivna kyrkan var uppförd av kalksten sannolikt på 1100-talet med ett rektangulärt långhus och ett smalare absidkor. I väster fanns ett torn med avtrappad klockvåning, som sannolikt var samtida med kyrkan eller tillbyggt strax efter. Platsen utgörs nu av en ödekyrkogård. En romansk portalomfattning i sandsten från den gamla kyrkan murades in i det nya tornets övre våning. Den överflyttades senare till Historiska museet i S...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1000 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av trä.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av kalksten med rektangulärt långhus och smalare absidkor. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes 1871 på annan plats.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
Torn av sten i väster med avtrappad klockvåning.
År 1100 - 1522 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus på södra sidan.
År 1100 - 1522 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia på norra sidan.
År 1150 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten, kvarstår endast delar.
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, svenskt arbete.
År 1660 - 1660 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten från Västra Skrukeby kyrka, möjligen från Michael Hackes verkstad i Skänninge signerad N.U.A. 1660.

Michael Hacke (Konstnär - Bildhuggare)

År 1720 - 1720 Specifika inventarier - altarskåp
Altaruppsats från Västra Skrukeby kyrka, utförd av Bengt Wedulin, Hjo.

Bengt Wedulin (Konstnär - Bildhuggare)

År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på läktarbarriären av Sven Gustavsson Stoltz, Vadstena. Finns nu under storkyrkans orgelläktare.

Sven Gustavsson Stoltz (Hantverkare - Målare)

År 1750 - 1750 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1769 - 1769 Ändring - ombyggnad, interiör
Korvalvet ersattes av ett trätunnvalv.
År 1769 - 1769 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Håkan Rosengrans målningar till läktarbarriären i Västra Skrukeby kyrka. Hänger nu längs lillkyrkans väggar.

Håkan Rosengran (Konstnär)

År 1871 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, gravkapell och torn. Vid en restaurering 1948-49 ledd av Johannes Dahl uppdelades kyrkan på församlingens begäran i tre separata utrymmen: storkyrka, lillkyrka och gravkapell. Den större kyrksalen förlades i öster med ett förhöjt korparti i väster, bisättningsrum och gravkapell inrymdes i det förutvarande korutsprånget. Mellan storkyrkan och gravkapellet inrymdes i nord-sydlig riktning lillkyrkan med altare åt norr och på dess östliga sida sakristian och skrudkammaren, som på så sätt kan brukas för båda kyrkorummen.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1871 - 1871 Ändring - tillbyggnad
Gravkor, ursprungligen korutsprång

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1871 - 1871 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1871 - 1871 Rivning
Rivning av Högby medeltida kyrka.
År 1871 - 1873 Rivning
Rivning av Västra Skrukeby medeltida kyrka.
År 1871 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan i sin helhet av sten med rektangulärt långhus med ett polygonalt korutsprång inrymmande sakristia i väster och torn i öster. Arkitekt Albert Törnqvist, byggmästare August och Johan Nyström.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1871 - 1871 Fast inredning - predikstol
Predikstol, altaruppsats, läktare, orgelfasad ritade av arkitekt Albert Törnqvist 1870 och modifierade av byggmästarna August och Johan Robert Nyström.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1871 - 1871 Fast inredning - altaruppsats
Predikstol, altaruppsats, läktare, orgelfasad ritade av arkitekt Albert Törnqvist 1870 och modifierade av byggmästarna August och Johan Robert Nyström.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1871 - 1871 Fast inredning - läktare
Predikstol, altaruppsats, läktare, orgelfasad ritade av arkitekt Albert Törnqvist 1870 och modifierade av byggmästarna August och Johan Robert Nyström.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Predikstol, altaruppsats, läktare, orgelfasad ritade av arkitekt Albert Törnqvist 1870 och modifierade av byggmästarna August och Johan Robert Nyström.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1871 - 1871 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts av Joh A Beckman.

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1872 - 1872 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel tillverkad av Åkerman & Lund med fasad ritad av arkitekt Albert Törnqvist.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1948 - 1949 Underhåll - exteriör
Putslagning och avfärgning av fasaderna.
År 1948 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan uppdelades i tre separata utrymmen; storkyrka, lillkyrka eller församlingssal och gravkapell. Långhusets sydportal murades igen och ett runt fönster insattes. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning av lillkyrkan och gravkapell samt belysning i hela kyrkobyggnaden.
År 1964 - 1964 Underhåll - exteriör
Tornspirans nedre del som var kopparklädd ersattes med ny kopparplåt.
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgel i lillkyrkan, tillverkad av R Kohlus, Vadstena.

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - värme
Förslag till elektrisk uppvärmning i storkyrkan.
År 1971 - 1971 Specifika inventarier - altartavla
Altarprydnad av Th Pedersen, Odense, gåva i samband med kyrkans 100-årsjubileum.

Th Pedersen (Konstnär)

År 1993 - 1999 Underhåll - exteriör
Spirans övre del hade bevarad kopparplåt sedan byggnadstiden, som nu byttes ut mot ny, översyn av långhusets skiffertak. Omputsning av fasaderna. Ingenjör Ture Jangvik, Creacon Consult AB, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Ny panel på lanterninen.