Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRÅMUNKEHOLMEN 3 - husnr 5, RIDDARHOLMSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983316

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RIDDARHOLMSKYRKAN (akt.)

1275 - 1324

1275 - 1324

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Birger Jarls torg 3

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Riddarholmskyrkan, kunglig begravningskyrka, uppfördes till det franciskanerkloster som Magnus Ladulås grundade i Stockholm, år 1270 enligt klostrets diarium. Övriga klosterbyggnader revs under 1600-talet, endast rester finns bevarade. 1807 upplöstes församlingen och kyrkan användes uteslutande som grav- och minneskyrka. Kyrkan, som är uppförd av rött tegel, är en treskeppig hallkyrka med smalare, långsträckt, polygonalt avslutat kor. Det höga västtornet kröns av en genombruten gjutjärnsspira. Runt om kyrkan är gravkoren vidbyggda. Främst utmärker sig det Karolinska gravkoret med sitt tak i rokokostil, men även de övriga korens renä...

Läs mer i eget fönster

År 1275 - 1324 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1275 - 1324 Nybyggnad - Vapenhus
År 1275 - 1324 Nybyggnad - Korparti
År 1275 - 1324 Nybyggnad
År 1400 - 1459 Ändring - ombyggnad
Norra korsgången byggs om till sidoskepp
År 1400 - 1424 Nybyggnad - Sidokapell
Nuvarande sakristia
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Förhall i väster
År 1632 - 1634 Nybyggnad - Gravkor
Gustavianska gravkoret

Kristian Blume (Byggmästare)

År 1675 - 1775 Nybyggnad - Gravkor
Karolinska gravkoret påbörjades 1675 efter Nicodemus Tessin d ä:s ritningar, arbetet fullbordades i mitten av 1700-talet efter Carl Hårlemans ritningar

Carl Hårleman (Arkitekt)

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1811 - 1817 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Ändring - påbyggnad
Tornet fick gjutjärnsspira

Erik Gustaf Göthe (Konstnär - Bildhuggare)

År 1856 - 1860 Nybyggnad - Gravkor
Bernadottska gravkoret

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1914 - 1922 Ändring - restaurering

Gustaf Lindgren (Arkitekt)