Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 5, KASTELLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KASTELLET (akt.)

1848 - 1848

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Kastellbacken 1

Försvarsväsende - Kasern

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Officersförläggning

Försvarsväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Försvarsväsende - Kastal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Det gamla kastellet på Kastellholmen sprängdes genom en olyckshändelse 1845. Det nuvarande kastellet uppfördes i stället efter ritningar av Fredrik Blom och stod färdigt 1848. Kastellet fungerade som kasern 1848-50, byggdes om till tjänstebostäder för underofficerare 1850 och till administrationslokaler 1974-75.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

År 1848 - 1848 Nybyggnad
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad
Byggdes om till tjänstebostäder för underofficerare 1850
År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad, interiör
Byggdes om till administrationslokaler.