Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO NIKOLAIKYRKAN 1 - husnr 1, SANKT NICOLAI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1. Östra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT NICOLAI KYRKA (akt.)

1250 - 1349

1275 - 1350

1663 - 1663

Örebro
Örebro
Närke
Örebro
Örebro Nikolai församling
Strängnäs stift
Drottninggatan 16

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

År 1250 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1275 - 1350 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes med rektangulärt, treskeppigt, valvslaget långhus med tvärskepp samt sakristia i norr.

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
År 1430 - 1450 Nybyggnad - Torn
Tillbyggnad av torn i väster

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1430 - 1450 Nybyggnad - Sidokapell
Kapell byggs på norra sidan, Längbrokyrkan

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1585 - 1585 Ändring - ombyggnad
Tornet fick ny tornspira.

Per Hansson, tornbyggare - (Byggmästare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1592 - 1592 Fast inredning - predikstol
Predikstol av trä med bilder i intarsia. Skänkt av ståthållare Jost Kursell.

Till hembygden 1905 (Publikation)

Nicolaikyrkan i Örebro (Publikation)

År 1625 - 1625 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten. Skänkt av Jakob Stenhuggare

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1643 - 1643 Brand
Kyrkan brann på grund av åsknedslag, bla förstördes tornspiran, taket och orgelverket.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Till hembygden 1905 (Publikation)

År 1656 - 1661 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk då det tidigare förstördes i branden 1643.

Gürgen Speet (Orgelbyggare)

Till hembygden 1905 (Publikation)

År 1661 - 1661 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats i barock. Skänkt av fru Maria Elisabeth Kursell.

Markus Hebbel (Konstnär - Bildhuggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1663 - 1663 Nybyggnad
Man uppförde en ny, mycket hög och smal spira. Per Hansson tornbyggare? Annan uppgift i "Till hembygden 1905" Anders Larsson, tornresare

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1730 - 1730 Underhåll
Reparationer

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1770 - 1770 Ändring - ombyggnad
Tornspiran ersattes av en låg, klockformad huv med lanternin.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1770 - 1770 Underhåll
Reparationer

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1780 - 1780 Specifika inventarier - kyrkklocka
Fyra kyrkklockor göts.

Olof Kjulander (Klockgjutare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1782 - 1782 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts om.

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1789 - 1789 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Carl Fredrik Beurling (Konstnär - Bildhuggare)

Till hembygden 1905 (Publikation)

År 1818 - 1818 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1845 - 1845 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Blomqvist & Lindgren (Firma)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Ändring - restaurering, exteriör
Den gamla kalkstenssockeln ersattes av en ny i granit. Spåntaket lades om med skiffer. Exteriöra förändringar i nygotik, bla restaurerades portalerna. Nya dörrar i södra och norra ingången.

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Nybyggnad - Gravkor
Nytt gravkor i norr, Längbrokyrkan.

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts.

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Interiört putsning, avfärgning och dekorationsmålning.

Caleb Althin (Konstnär - Dekormålare)

Edward Bergh (Konstnär - Dekormålare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Specifika inventarier - altartavla
Ny altarprydnad

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1860 - 1900 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1869 - 1900 Ändring - restaurering, interiör
Återställande av tornrummets valv. Den norra av de båda runda pelarna i långhuset nybyggdes. Nya korfönster med glasmålningar samt andra fönster. Ny tornspira.

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Caleb Althin (Konstnär - Dekormålare)

Carl Almqvist (Konstnär - Glaskonstnär)

Edward Bergh (Konstnär - Dekormålare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1897 - 1898 Ändring - tillbyggnad
Kapell - Engelbrektskapellet

Adolf Kjellström (Arkitekt)

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts om.

Kristian (K G) Bergholtz (Klockgjutare)

Örebro stads kyrkor : konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1936 - 1936 Ändring - restaurering, interiör
De öppna bänkarna ersattes med en fast bänkinredning. Ny altarring. Den gamla altaruppsatsen (barock) placerades åter i koret. Omflyttning av epitafier och gravmonument.

Erik Fant (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Örebro Nikolaikyrka : Historik och vägledning (Publikation)

År 1939 - 1939 Underhåll - exteriör
Stenarbeten på östra gaveln.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1939 - 1939 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol huggen i kalksten från Yxhult. Komponerad av Eric Grate, huggen av Grate och Per Palm. Donator Adolf Lindgren
År 1939 - 1939 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol huggen i kalksten från Yxhult. Komponerad av Eric Grate, huggen av Grate och Per Palm. Donator Adolf Lindgren

Eric Grate (Konstnär)

Per Palm (Konstnär - Bildhuggare)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1940 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian inreddes med olika skåp.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1950 - 1959 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tak från skiffer till kopparplåt.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1962 - 1964 Underhåll - exteriör
Stenarbeten

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Underhåll - Omputsning, interiör
Putsning av väggar, befintlig dekorationsmålningar avlägsnades utom i långhusets sydvästra hörn.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem, slingor i golvet

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av kalksten. Korets golv höjdes ett steg, altaret flyttat till sin ursprungliga plats.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen grupperades om och fick ny färgsättning. I tvärskeppen ersattes bänkar med lösa stolar.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Teknisk installation - el
Nya armaturer så som vägglampetter och takbelysning.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Jonsson gelbgjuteri (Firma)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av Längbrokyrkan med helt ny invändig gestaltning samt altare och dopfunt, kapellet fick nu namnet Engelbrektskapellet. Ombyggnad av västpartiet med ny orgelläktare och dekormåleri i valvbågen mellan tornet och långhuset, väntrum, kapprum samt wc

Harry Bergman (Konstnär - Bildhuggare)

Jan Brazda (Konstnär)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1962 - 1964 Ändring - ombyggnad, fönster
Rosettfönster togs upp i tornets västra vägg och i södra väggen togs ett tidigare igensatt fönster upp.

Harry Bergman (Konstnär - Bildhuggare)

Jan Brazda (Konstnär)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Närke (Publikation)

År 1965 - 1965 Underhåll
Renovering av altarbord, gravhällar samt gravtumbor.

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Installation av ny orgel.

Fredriksborgs orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1979 - 1980 Underhåll - exteriör
Omfogning av murar samt torntak. Förstärkningsåtgärder i tornet samt nyhuggnings- och konserveringsarbeten av fasadens kalkstensdetaljer.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Konserveringsåtgärder på södra- och norra portalen. På södra fasaden på tronhimlen/baldakinen över Kristusskulpturen kunde färgspår iakttas.

Stenkonservatorn (Konservator)

Stenkonservatorskonsult AB (Firma)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - interiör
Rengöring av väggar och tak

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Teknisk installation - el
Installation av nytt elsystem.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarnas insida målades i röd kulör.

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Fast inredning - altare
Nytt fristående altare

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Fast inredning - predikstol
Ny ambon

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt vindfång i söder

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring i sakristian.

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad, fönster
Samtliga fönster försågs med skyddsglas exteriört.

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1996 - 1997 Underhåll - exteriör
Smärre utvändiga åtgärder genomfördes.

Janne Feldt (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2005 - 2005 Underhåll
Renovering av tornspiran, främst utvändigt men även invändigt. Även kyrkans övriga fasader och huggna detaljer sågs över och åtgärdades. Arbetena utfördes till stor del av tekniska och säkerhetsmässiga skäl, man rensade ytorna från lös fog och löst sittande sten. Man penslade huggna stendetaljer med stenlagningsbruk.

Rapport 2005:17, Anneli Borg, Örebro läns museum (Okänd)

År 2007 - 2007 Fast inredning - orgel
En ny kororgel placerades i norra korsarmen. Orgeln målades i en ljus kulör med detaljer i guld och engelskt rött.

P E Lindströms Måleri AB (Firma)

Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Ulf Oldaeus (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)