Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

AVESTA BY PROSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

by1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BY KYRKA (akt.)

1791 - 1795

1793 - 1793

Dalarna
Avesta
Dalarna
By
By församling
Västerås stift
Byås 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Bygden kring By kyrka koloniserades tidigt, vilket styrks av talrika fynd och lämningar från stenåldern. Länge utgjorde åsen en viktig förbindelse mellan Mälardalen och Dalarna. Kring åsen och sjösystemet utbreder sig ett bördigt odlingslandskap men i bygdens utveckling har också järnhanteringen spelat en betydande roll.

Bys nuvarande kyrka är troligen den fjärde på platsen. Det strategiska läget vid den uråldriga och viktiga vägförbindelse som utnyttjade Badelundaåsen skapade tidigt förutsättningar för fast bebyggelse. Det spekuleras kring förekomsten av ett träkapell redan på 1100-talet (Lannergård, 1967). Denna första kyrkobyg...

Läs mer i eget fönster

År 1791 - 1795 Nybyggnad
1788 fattades ett beslut att bygga en ny kyrka då den tidigare byggnaden hade allvarliga problem/brister. Byggmästare var E. Sjöström. Kyrkan uppförs och grunden är anlagd 1791. Gamla kyrkan rivs 1793. Murdelar från föregångaren återanvänds i norra muren. Kyrkan invigs och tas i bruk 1793 men är då ändå inte helt färdig. Helt färdigställ 1795.
År 1793 - 1793 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Den norra långhusmuren kvarstår från den gamla medeltida kyrkan.

Erik Sjöström (Arkitekt)

År 1793 - 1793 Nybyggnad - Torn

Erik Sjöström (Arkitekt)

År 1793 - 1793 Nybyggnad - Sakristia

Erik Sjöström (Arkitekt)

År 1793 - 1793 Nybyggnad - Korparti

Erik Sjöström (Arkitekt)

År 1859 - 1960 Ändring
För historiskt viktiga händelser och ombyggnationer i kyrkans historia mellan 1859-1960 se bifogad PDF.