Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNERSBORG ÅRBOL 1:51 - husnr 1, SUNDALS-RYRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3109-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDALS-RYRS KYRKA (akt.)

1903 - 1906

1903 - 1906

Västra Götaland
Vänersborg
Dalsland
Sundals-Ryr
Sundals-Ryrs församling
Karlstads stift
Årbol 100

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Motiven till byggandet av den nya kyrkan i Sundal-Ryr var liknande som på många andra platser i slutet av 1800-talet. Genom en stor folkökning hade den medeltida kyrkan blivit för trång och ansågs även i övrigt obekväm, mörk och otidsenlig. I Sundals-Ryr ansågs också föreligga dåliga grundförhållanden och därmed sprickbildningar i kyrkans murar. Redan 1876 fattades det första beslutet om byggandet av en ny kyrka men olika önskemål om placeringen dröjde det definitiva beslutet till 1899 då läget bestämdes till den s k Lysingsbacken ca 2,5 kilometer väster om den gamla kyrkan. Till skillnad från ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1903 - 1906 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn, två vapenhus och arkivrum.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

J H Larsson (Byggmästare)

Lars Forsberg (Byggmästare)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Korparti
Kor

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Torn
Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1903 - 1906 Nybyggnad
År 1906 - 1906 Invigning
Domprost Gustav Jakobsson
År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel
Pneumatisk

A. P. Loocrantz (Orgelbyggare)

År 1912 - 1913 Underhåll - exteriör
Omfogningar efter problem med vatteninträngningar. Ursprungliga fogar av kalkbruk med tillsats av cement omfogades enligt uppfgift med "cementbruk".
År 1920 - 1920 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Enkelt träkors på altaret ersatt med kopia av Thorvaldsens kristusstaty
År 1931 - 1931 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning. Allmäna Svenska Elektriska aktiebolaget i Göteborg
År 1938 - 1938 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i koret. Se även 1947 och 1963

Gunnar Torhamn (Konstnär)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Centralvärmesystem med lågtrycksånga. Pannrum under norra långhusgolvet intill koret.
År 1947 - 1947 Fast inredning - glasmålning
Kompletterande korfönstermålningar. Se även 1938 och 1963

Hugo Schultz (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
Omfattande exteriör och interiör restaureing

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Trävirke
År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning. Från mörkare till ljusare färgsättning
År 1950 - 1950 Fast inredning - altaruppsats
Ursprungliga ataltaruppstsen borttagen (återställd 1984)
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i blyinfattningar i innerfönstren
År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Reparation och ommålning
År 1950 - 1950 Fast inredning - läktare
Utbyggd något framåt
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, innertak
Inklädnad
År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Ett par bänkar borttagna vid koret. Förkortning av bänkar på läktarens norra sida (plats för kören)
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, port
Portar/dörrar kläs in och görs utåtgående
År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
Takrepartioner, bl a tornets kopparplåt. Fogstrykningar. Mindre reparationer av tegel och solbänkar.
År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Klockringning

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1963 - 1963 Fast inredning - glasmålning
Se 1938 och 1947. 1963 blir glasmålningarna i koret kompletta efter att de två sista fönstren utförs av Ruding troligen efter Torhamns ursprungliga skisser.

Folke Ruding (Konstnär)

År 1968 - 1968 Underhåll - exteriör
Nytt avlopp för takavvattning
År 1973 - 1973 Ändring - tilläggsisolering
På vinden
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad mm. I läktarunderbyggnaden; sakristia mot söder, kapprum, toalett och städ mot norr

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny spiraltrappa i stål till läktaren från kyrkorummets norra sida.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv
År 1973 - 1973 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning med i stort bibehållen färgsättning
År 1979 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
Av innertaket med mineralullsmattor
År 1984 - 1984 Underhåll - omputsning
Väggarna i vapenhusen och kyrkorummet omputsade med rent kalkbruk och målade med en ren kalkfärg istället för emulsionsfärg.
År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsterrenovering bl a nya tätningslister och samt håltagningar i ytterbågarna för ventilation mellan dessa och innerbågarna.
År 1984 - 1984 Fast inredning - altare
Stegen på podiet framför altaret omgjorda och altaret nedflyttat.
År 1984 - 1984 Fast inredning - altaruppsats
Kyrkans ursprungliga altaruppsats återinsatt. Kopian av Thorvaldsens kristusstay placeras vid en nyskapa dopplats i korets södra sida.
År 1984 - 1984 Fast inredning - altarring
Delvis ombyggd
År 1984 - 1984 Fast inredning - läktare
Förhöjningsräcke till bröstningsbarriären
År 1984 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Sittbräderna breddas
År 1984 - 1984 Ändring - restaurering, interiör
Med syfte att bl a återställa kyrkorummets ursprungliga utformnig och arkitekten Adrian Petersons stilideal med avseende på färgsättning och dekor.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning. Färgsättningen mörkare och mer lik den ursprungliga än den ljusare färgsättningen från renoveringen 1950-51. Dekor framtaget och återskapad på synliga takstolsdetaljer, väggarnas övre del, predikstol, läktarbröstning mm. Tegel runt fönstren framtaget. Språkbandet över triumfbågen uppmålad i ursprunglig utformning. Väggarna i vapenhusen och kyrkorummet som var målade i en emulsionsfärg omputsades och målades med en ren kalkfärg.
År 1989 - 1989 Teknisk installation - värme
Nytt elvärmesystem
År 1991 - 1991 Underhåll - takomläggning
Ny plåt på tornspirans övre del
År 1996 - 1996 Ändring - restaurering, exteriör

Sölve Johansson (Entreprenör)

År 1996 - 1996 Underhåll - takomläggning
Reparation och omläggning av underlagspapp och plåttäckning på tornspiran, södra trapphustornet och arkivutbyggnaden på korets sydsida. Reparation och översyn av skiffertaket. Målning av visa av takens gjutjärnsspiror. Byte av plåtavtäckningar samt takfotsränna med underliggande träkonstruktion.
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Omläggning av naturstensfasader. Ommurning av vissa tegelpartier. Omputsning av vissa partier. Reparation och målning av tornluckornas trävirke
År 1996 - 1996 Underhåll - omputsning
Vissa partier av ytterväggarna
År 1996 - 1996 Underhåll - fönster
Exteriört underhåll av trä- och gjyutjärnsfönster
År 2002 - 2002 Fast inredning - bänkinredning
Fyra bänkar, två på var sida längst bak, borttagna
År 2002 - 2002 Fast inredning - orgel
Digital kororgel
År 2006 - 2006 Ändring - restaurering, interiör
Bl a omfattat putslagningar, målningsarbeten och rengöring av väggar och tak i kor, långhus, vapenhus, sakristia och i sidorummet söder om koret. I sakristian och vapenhuset har vävtapet på väggarna borttagits. Av kyrkans fasta inredningen har bänkar och dörrar målningsbehandlats.

Gunnar Eldh (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Underhåll
Utredning om fuktskador tak och fasad.
År 2011 - 2012 Teknisk installation
Installation luftvärmepump Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2013 - 2013 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak kyrkobyggnad.

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)

Västarvet (Antikvarie)