Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING KULLA 2:1 - husnr 1, KULLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kulla kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KULLA KYRKA (akt.), KULLA KYRKA (akt.)

1200 - 1249

1200 - 1200

Uppsala
Enköping
Uppland
Kulla
Lagunda församling
Uppsala stift
Kulla 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2002

Långhusets västra del härstammar troligen från omkring år 1200. Tornet och kyrkans östra del är något yngre. Vapenhuset är senmedeltida. Tornet är förhållande vis lågt och kröns av en karnisformad spånklädd huv från 1700-talet.

År 1200 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1200 Nybyggnad
ca 1200 Kyrkan uppförs i romansk stil med långhus och smalare kor som kan ha haft absid.
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Torn
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Torn
Kyrkan förses med torn väster om långhuset
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Ett nytt kor lika brett som långhus byggs. Kyrkan fick då en salkyrkas plan. Sakristian byggs
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Vapenhuset byggs. Kyrkorummet välvs.
År 1475 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1599 Ändring - ombyggnad
1500-talet Sakristians gaveln byggs om till sitt nuvarande utseende.
År 1620 - 1629 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan förses med bänkinredning som fortfarande finn kvar. Samtidigt tillkommer predikstolen
År 1680 - 1680 Ändring
Sakristians valv revs.
År 1738 - 1738 Rivning
Klockstapeln revs och klockan flyttades till kyrktornet.
År 1784 - 1784 Fast inredning - altarring
Kyrkan fick ny altarring och nytt altarbord.
År 1949 - 1950 Ändring - restaurering
Kyrkans restaureras, arkitekt Ärland Norén. Inredningen fick sin enhetliga grågröna kulör som ännu finns kvar. Kyrkorummet vitkalkades. Bänkar i tornkammaren togs bort och övriga bänkinredningen byggdes om. Orgelläktaren revs och tornkammaren gjordes om till dopkapell. Den medeltida dörren till sydportalen sattes tillbaka. Kyrkogolvet lades om med tegel.
År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
En ny orgel installerades och ställdes på ett podium i långhusets västra del.