Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING LITSLENA 3:1 - husnr 1, LITSLENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd869504

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LITSLENA KYRKA (akt.), LITSLENA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1175 - 1199

1400 - 1499

Uppsala
Enköping
Uppland
Litslena
Villberga församling
Uppsala stift
Litslenaby 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Litslena kyrka är en salkyrka byggd på 1300-talet. Det är en av de större medeltidskyrkorna i länet. Kyrkan hade sin föregångare i en romansk kyrka från 1100-talet vars murar utnyttjades när den befintliga kyrkan byggdes. Den äldsta kyrkan hade ett västtorn som revs i samband med byggandet av den nya kyrkan. Grunden till tornet är fortfarande synlig framför kyrkans västra gavel.

År 1100 - 1199 Nybyggnad
1100-talet Litslena kyrka uppförs som en liten romansk gråstenskyrka med långhus, smalare absidförsett kor och ett torn i väster.
År 1175 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1280 - 1319 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1325 Ändring - ombyggnad
Ca 1300-1325 Kyrkan breddades och förlängdes så att det blev en stor salkyrka. Sakristian byggs.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad
1400-talet Vapenhuset byggs någon gång under 1400-talet, eventuellt i samband med kyrkans välvning. Byggt i gråsten men med gavelröste i tegel som haft blinderingar enligt Hadorphs teckning av kyrkan från 1684
År 1450 - 1475 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningarna tillkommer
År 1450 - 1450 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Ca 1450 Kyrkorummet välvs.
År 1642 - 1642 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning. Rester av den finns kvar i koret längs sydväggen.
År 1690 - 1690 Ändring
Tornspiran blåste ner i ett oväder. Den byggdes upp igen
År 1741 - 1741 Ändring
Tornspiran blåste ner än en gång för att aldrig mer återuppföras. Tornkroppen revs. Valvbågen till långhuset murades igen och gavelröstet återställdes. Samtidigt förstorades kyrkofönstren och ny ingång i väster togs upp. Fasaderna lagades och rappades.
År 1838 - 1838 Ändring
Omfattande reparation av sprickor i valv. Samtidigt överkalkades 1400-talsmålningarna. Nytt stengolv i mittgång och kor och brädgolv i bänkkvarter. Golvnivån höjdes samtidigt. Ommålning av hela inredningen.
År 1880 - 1880 Brand - delvis förstörd
Kyrkan drabbas av en eldsvåda. Yttertaket förstördes på hela kyrkan. Det mesta av inredningen klarade sig oskadd utom bänkarna.
År 1881 - 1882 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkan restaurerades efter ritningar av Hjalmar Törnquist. Exteriören omdanades, taket fick en lägre resning och täcktes med falsad järnplåt. Fönstren gjordes större. Ny bänkinredning tillverkades i nygotisk stil. Nytt innertak i trä gjordes i vapenhuset.

Hjalmar Törnquist (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Fast inredning - altare
Altarskåpet konserverades av konservator John Österlund och ett nytt altarbord av ek ställdes in.

John Österlund (Konservator)

År 1948 - 1948 Ändring
Invändig renovering. De medeltida kalkmålningarna knackades fram. Den medeltida trefönstergruppen i koret rekonstruerades
År 1952 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan fick en ny sluten bänkinredningoch nya innerdörrar. Interiören i övrigt målades om. Triumfkrucifixet sattes på plats
År 1979 - 1979 Ändring - restaurering
Yttre och inre restaurering enligt beskrivning av Karin Nordåker, Bjerking.. Fasad- och takrenovering. Tilläggsisolering av valv på kyrkans vind. Ommålning av plåttak. Nya fönsterbleck. Ommålning av fönster. Ny elvärmeanläggning installeras. Kapprum ordnas under läktarens norra del. Kalkstensgolv fogkompletteras. Bänkkvarterens brädgolv slipas.

Karin Nordåker (Konstruktör)

År 1994 - 1994 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar borttages under södra delen av läktaren.