Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING TORSTUNA 18:1 - husnr 1, TORSTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torstuna kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORSTUNA KYRKA (akt.), TORSTUNA KYRKA (akt.)

1200 - 1399

1792 - 1792

Uppsala
Enköping
Uppland
Torstuna
Fjärdhundra församling
Uppsala stift
Torstunaby 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkan har karakteriserats som ett av Mälardalens främsta exempel på sengustaviansk kyrkoarkitektur. Den är uppförd på 1790-talet och ersatte då en äldre kyrka från 1730-talet som i sin tur ersatt en medeltidskyrka. Kyrkan är en bred, treskeppig hallkyrka med torn i väster. Tornet uppfördes först 1850.

År 1200 - 1399 Nybyggnad
1200-1300-t Torstuna medeltida kyrka uppfördes. Dopfunten från 1200-talet är det äldsta föremålet i kyrkan.
År 1650 - 1650 Fast inredning - predikstol
Den gamla predikstolen, som idag står i sakristian, tillverkades detta år.
År 1723 - 1723 Brand
Torstuna medeltida kyrka förstördes i en eldsvåda.
År 1723 - 1731 Ändring - ombyggnad
En återuppbyggnad av kyrkan genomfördes. Kyrkan var dåligt byggd med allt för svag grund och snart började murarna svikta.
År 1737 - 1738 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggdes av orgelbyggaren Olof Hedlund. Orgeln kom att omdisponeras på 1800-talet och början av 1900-talet.

Olof Hedlund (Orgelbyggare)

År 1792 - 1792 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1792 - 1792 Nybyggnad - Korparti

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1792 - 1797 Ändring - ombyggnad
En ny stabilare kyrkobyggnad påbörjades. Den nya kyrkan byggdes utanpå den gamla som revs 1794-95. Den nya kyrkan blev en treskeppig hallkyrka i nyklassicistisk stil. Kyrkan var färdigbyggd i slutet av 1790-talet men invigdes 1802 enligt inskriptionen ovanför kyrkporten. Mittskeppet försågs med putsat trätunnvalv, sidoskeppen fick plana trätak.
År 1800 - 1800 Fast inredning - bänkinredning
Ca 1800 Bänkinredning och läktare fullbordades i början av 1800-talet.
År 1802 - 1802 Fast inredning - predikstol
Predikstol och altaruppsats tillkom. Altaruppsatsen är tillverkad 1735 av Burchard Precht för en kyrka i Stockholm men inköptes och skänktes till kyrkan.

Burchart Precht (Konstnär - Bildhuggare)

År 1831 - 1831 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt yttertak av skivtäckt, falsad järnplåt.
År 1849 - 1850 Ändring - påbyggnad
Det gamla kyrktornet revs. Ett nytt torn byggdes i väster och försågs med en lanternin krönt av en spira.
År 1850 - 1851 Nybyggnad - Torn
Torn

C G Grundberg (Byggmästare)

År 1863 - 1863 Ändring
Hela kyrkan rappades in- och utvändigt. Dubbeldörrar sattes in i norr och söder.
År 1864 - 1864 Fast inredning - orgel
Gamla orgeln renoverades.
År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornet kopparkläddes.
År 1935 - 1935 Underhåll - interiör
Bänkarna målades efter förslag av konservator Sven Dalén. Predikstol och orgelfasad konserverades. Sakristian renoverades.

Sven Dalén (Konservator)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om.
År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Det byggdes ny toalett, kapprum och väntrum under läktaren enligt förslag av arkitekt Uno Söderberg, Arksam. De gamla läktartrapporna revs och en ny läktartrappa byggdes. Sista bänkraderna togs bort.

Uno Söderberg (Arkitekt)