Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE SÖDERBY-KARLS PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SÖDERBY-KARLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Söderby-Karls kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDERBY-KARLS KYRKA (akt.), SÖDERBY-KARLS KYRKA (akt.)

1280 - 1319

1300 - 1300

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Söderby-Karl
Estuna och Söderby-Karls församling
Uppsala stift
Norrtäljevägen 401

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kyrkan som troligen byggdes under första hälften av 1300-talet var redan från början så stor att vapenhuset är den enda utbyggnad som har gjorts genom tiderna. Vapenhuset tillkom antagligen senare under 1300-talet men dateringen är osäker. Kyrkan är byggd som en salkyrka med skalmurar av gråsten. Gavelröstenas yttre murar som är av tegel ligger till grund för dateringen av kyrkan. Såvitt känt saknar röstena blinderingar. Sakristian i norr är troligen byggd samtidigt med kyrkan, utbyggd 1910. Det finns dock olika tolkningar av kyrkans äldsta historia, där ovanstående tolkning är gjord av Ingeborg Wilcke-Lindqvist. Ann Catherine Bonni...

Läs mer i eget fönster

År 1280 - 1319 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Vapenhus
År 1300 - 1300 Nybyggnad
Omkring år 1300. Kyrkan byggdes. Kyrkans byggnadsetapper är omdiskuterade. Bonnier menar att sakristian är den äldsta delen vilket skulle tyda på att det funnits en äldre träkyrka på samma plats.Enligt Wilcke-Lindkvist är sakristian jämngammal med kyrkan. Vapenhuset kan var byggt något senare men detta är inte säkert. Vapenhusets vind ej tillgänglig f undersökning enligt Bohrn 1946.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset kan ha byggts till.
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Tegelvalv slogs över långhuset.
År 1500 - 1500 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
1500 (omkring) Kalkmålningarna utfördes.
År 1686 - 1686 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning tillkom.
År 1748 - 1750 Ändring
Fönstret mot väster förstorades. Interiören kalkades upp till taklisten. Ny altartavla och orgel skänktes till kyrkan.
År 1755 - 1755 Fast inredning - altarring
Ny altarring tillkom.
År 1761 - 1761 Fast inredning - predikstol
Nuvarande predikstol tillkom.
År 1786 - 1786 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt slätt sakristietak av trä ersatte äldre tegelvalv.
År 1792 - 1792 Ändring - ombyggnad
Större ombyggnad. Kyrkan putsades utvändigt för första gången. Två av fönstren på norra långsidan togs upp och fönstren i södra och västra fasaderna togs upp till samma storlek och utförande som de nya. Spåntaket rödfärgades.
År 1816 - 1818 Ändring
Det västligaste av fönstren på norra långsidan togs upp, sedan 1792 fanns blindfönster på denna plats. Orgeln kompletterades med tre stämmor och orgelfasad och läktare kompletterades. Nya nummertavlor inköptes.
År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset fick trappstenar av granit. Dörren mellan vapenhuset och långhuset byttes ut mot en glasad pardörr.
År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel
Ny orgel och läktarräcke.
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, yttertak
Yttertaket täcktes med svartplåt.
År 1910 - 1912 Ändring - restaurering
Större restaurering genomfördes. Sakristian utökades mot öster för att rymma en trappa ned till den nya källaren där en varmluftspanna installerades. Fönstret i västra fasaden fick sitt nuvarande utseende. Glasmålningarna i korets båda östra fönster tillkom bekostade av en insamling. Ny entré togs upp i väster och ett vindfång byggdes innanför porten. Ny bänkinredning med öppna bänkar monterades. Kalkmålningarna togs fram av konstnären C Vilhelm Pettersson som även skapade glasmålningarna i fönstren mot öster. Exteriören spritputsades.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
Installation av elbelysning. Äldre armaturer elektrifierades och nya skaffades till läktaren och till strävpelare.
År 1947 - 1947 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrestaurering.
År 1959 - 1959 Ändring - restaurering
Restaurering ledd av arkitekt Jörgen Fåk. Konservatorsrapport 1959. Kalkmålningar rengjordes men retuscherades ej, utfördes av konservator Sven Carlsson, Gimo. Bänkar och äldre väggpanel togs bort under läktaren västra del. Snickerier målades. Elvärme installerades. Golv av sten lades under läktaren. Altaret fick en ny stenskiva. På orgelläktaren gjordes mindre förändringar då bl a ett par bänkar och ett skrank kring organisten togs bort. Nytt innertak sattes upp i sakristian och ny inredning kom till. Belysningsarmaturer på strävpelare togs bort och belysningen i kyrkorummet arrangerades om.Toalettrum bygdes i sakristian? Fasader renoverades och skador i takfoten reparerades. Skorstenen till varmluftspannan revs och takbärningen förstärktes med dragstag.

Jörgen Fåk (Arkitekt)

Sven Carlsson, Gimo (Konservator)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket täcktes om med kopparplåt.