Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÄBY TÄBY KYRKBY 3:12 - husnr 1, TÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd933905

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÄBY KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1250 - 1259

Stockholm
Täby
Uppland
Täby
Täby församling
Stockholms stift
Kyrkvägen 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Täby kyrka uppfördes som sockenkyrka under senare hälften av 1200-talet. Den har ett rektangulärt långhus med kor och är ett tidigt exempel på salkyrka. Sakristia med ribblöst kryssvalv av tegel byggs till i norr under 1300-talet och i söder uppförs vapenhus med gavelröste av tegel. Efter en brand i kyrkans tak i mitten av 1400-talet slås fyra kryssvalv av tegel över långhus och kor. På 1480-talet målas kyrkorummets väggar och valv av Albertus Pictor (ca 1440–1509) och hans verkstad. Valven har aldrig varit överkalkade och hör delvis till Alberts kvalitetsmässigt förnämsta målningssviter. Vid en restaurering på 1780-talet får kyrkan...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1259 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan byggs med långhus och kor i gråsten.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1997 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1400-talet fram till 1997 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Täby kyrka (Publikation)

År 1480 - 1489 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkorummets väggar och valv målas av Albertus Pictor och hans verkstad.

Albertus Pictor (Konstnär - Dekormålare)