Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOTKYRKA GRÖDINGE KYRKA 1:1 - husnr 1, GRÖDINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3584-011.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRÖDINGE KYRKA (akt.)

1000 - 1100

1100 - 1219

1100 - 1100

Stockholm
Botkyrka
Södermanland
Grödinge
Grödinge församling
Strängnäs stift
Grödinge kyrkby 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1000 - 1100 Nybyggnad
Troligen uppförs på platsen en enkel kyrka av trä

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

År 1100 - 1219 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1219 Nybyggnad
Långhus. Av det ursprungliga långhuset återstår idag delar av sydmuren samt västmuren.
År 1100 - 1100 Nybyggnad
Uppförs en stenkyrka med rektangulärt långhus, smalare? korparti och torn i väster

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1300 - 1326 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggs om. Gamla byggnaden rivs med undantag av södra muren och tornet. Det nya långhuset och koret görs bredare.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1300 - 1326 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppförs i söder.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1313 - 1324 Nybyggnad - Korparti
År 1313 - 1324 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1313 - 1326 Nybyggnad - Sakristia
Troligen uppförs även en mindre sakristia. (enligt uppgift skulle byggnationen ha pågått 1313-1326).

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Ersatte en äldre sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Ändring - påbyggnad
Tornets påbyggs med tegel, ca 2,75 m.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, takstol
Långhusets tak förhöjs m. ca 3 m

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Kyrkan förses med tegelvalv med uppmurade pelare utmed långhuset som stöd.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia tillkommer mot korets norra sida.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuts.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1520 - 1550 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan konfiskeras
År 1600 - 1600 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillkommer; troligtvis runt 1600. G. Wasas Troligtvis tillverkad av snickarmästare Caspar, Stockholm

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1655 - 1655 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av röd, öländsk kalksten med dopfat av koppar. Skänkt av häradshövding Erik Rosenhielm, Malmsjö

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1659 - 1659 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla av ek och ebenholtz skänkt av familjen Sneckenfelt, Snäckstavik. Altartavlan ersätter troligtvis ett senmedeltida altarskåp.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1663 - 1663 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan skänks till kyrkan av Lars Sneckenfelt, Snäckstavik

Jörgen Putensons änka (Klockgjuteri)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1689 - 1689 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1700 - 1700 Fast inredning - orgel
Ny orgel. Skänkt av häradshöv-ding Johan Wattrang, Marieberg

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1700 - 1700 Ändring - ombyggnad
Under 1700-talet öppnas en västingång i tornet. Fönster höggs upp i långhusets norra vägg???

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad
Tornet byggs på, ca två meter, förses m. bred putsad list, samt får en ny tornhuv. Ritningar av fortifikationsofficeren Jakob Körner på Norga i socknen.

Jakob Körner (Arkitekt)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1780 - 1780 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett medeltida fönster i östväggen igensätts. Förstoring av fönstren i södra väggen. Ett nytt fönster öppnas i norra väggen

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1792 - 1792 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad
Västra portalen får nytt läge i långhusets längdaxel. Utsmyckas med tidstypisk putsornamentik

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1796 - 1796 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstret bakom altaret igenmuras.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1796 - 1796 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla av kalksten sätts upp med en ram av trä. Skänkt av kammarherre Carl Gustaf Wattring, Marieberg

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1796 - 1796 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
På väggen målas ett valv samt fransprydda draperier.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt fönster öppnas i norra väggen

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1833 - 1833 Fast inredning - orgel
Ny orgel i sex stämmor. Skänkt från Marieberg

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1860 - 1860 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla med Kristus och synderskan, en kopia av den franske konstnären Emile Signols. Skänkt av baron Gustaf Thure Rudbeck, Marieberg

Alexander Rudbeck (Konstnär)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1860 - 1869 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan från 1659 slipas och målas med en ny bild??

Alexander Rudbeck (Konstnär)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1876 - 1876 Teknisk installation - värme
En järnkamin installeras

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1919 - 1919 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan gjutes och storklockan omgjutes.

Bergholtz gjuteri (Klockgjuteri)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1924 - 1924 Underhåll - interiör
Reparationer invändigt

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1939 - 1940 Underhåll - interiör
Reparationer invändigt

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
El-värme installeras.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel
Orgeln repareras och byggs om.

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1944 (Publikation)

År 1956 - 1956 Underhåll - exteriör
Reparationer utvändigt

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1956 (Publikation)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om till 19 stämmor

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

År 1970 - 1979 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av valven på vinden

Församlingen (Uppgiftslämnare)

År 1982 - 1982 Ändring - restaurering, interiör
Gravvalv upptäcks under koret

I Albinsson (Byggmästare)

Lars Göthberg (Konservator)

Uno Söderberg (Arkitekt)

Grödinge kyrka. Sörmländska kyrkor 56, 1972 (Publikation)

Till hembygden 1983 (Publikation)

År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Lagning puts, avfärgning. Spritputs, avfärgning av sockeln i svart

Församlingen (Uppgiftslämnare)