Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKERÖ LOVÖ PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, LOVÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1770

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOVÖ KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1170 - 1179

Stockholm
Ekerö
Uppland
Lovö
Lovö församling
Stockholms stift
Strömdalsvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Lovös ursprungliga kyrka uppfördes möjligen under 1170-talet och var betydligt mindre än den nuvarande. Till den ursprungliga kyrkan hörde det ännu bevarade tornet samt halva det nuvarande långhuset. Den ursprungliga kyrkan hade stora likheter med Eds kyrka som var en s k absidsal med absiden direkt kopplad till långhuset. Mycket tyder på att även Lovö kyrka ursprungligen hade denna ovanliga planform.

Under folkungatiden, vid 1200-talets slut, förlängdes det befintliga långhuset åt öster fram till det nuvarande koret. Sannolikt anlades tre höga och smala fönster mot söder i samband med utvidgningen. Vid samma tid uppfördes sakris...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn.
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1170 - 1179 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Möjligen uppförs kyrkan. Den medeltida dopfuntens fot tillverkas.
År 1270 - 1299 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängs åt öster.
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 2003 Ändring
För övriga händelser, ändringar, inventarier och ombyggnationer i kyrkans historia från 1400-talet fram till 2003 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Lovö kyrka (Publikation)

År 1670 - 1670 Nybyggnad - Korparti
Gravkor uppförs för fältmarskalken Lorens von der Linde.

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)