Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÅRGÅRDA KYRKEBOL 2:1 - husnr 1, ORNUNGA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_054:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORNUNGA GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Vårgårda
Västergötland
Ornunga
Asklanda församling
Skara stift
Ornunga

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan är uppförd av gråsten, sannolikt under 1200-talet. Enligt sägnen skall den ha byggts åt församlingen av två rika systrar på godset Sällerhög. Ursprungligen hade kyrkan smalare kor. Vid okänt tillfälle före 1600-talet utfördes muralmåleri. Under 1600-talet restes i väster en läktare, vilken sedermera utökades åt öster längs nordväggen i samma utförande. Den ursprungligen öppna takstolen doldes vid denna tid ovan ett plant brädtak, vilket dekorerades med bibliska scener i en folklig variant av den äldre Läcköskolans renässansmåleri. Samma person som målade taket torde ha gjort den naiva figurdekoren på den västra läktaren, vilk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1625 - 1699 Fast inredning - läktare
Först byggs en västläktare, sedermera utökas denna åt öster längs norra väggen.
År 1625 - 1675 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar i tidig renässansstil, äldre Läcköskolan, samt visst muralmåleri. Figurdekor på läktarbröst och under läktare.
År 1720 - 1720 Nybyggnad - Korparti
År 1720 - 1720 Nybyggnad - Vapenhus
Ett i söder och ett i väster.
År 1720 - 1720 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren får sin nuvarande storlek.
År 1720 - 1720 Fast inredning - bänkinredning
År 1720 - 1720 Fast inredning - altarring
År 1720 - 1720 Fast inredning - predikstol

Niklas Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1744 - 1744 Fast inredning - altaruppsats
I ATA nämns årtalet 1444 i en äldre handling, vilket torde vara en felläsning, rätt årtal bör vara 1744.
År 1794 - 1794 Nybyggnad - Sakristia
År 1856 - 1856 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar.
År 1905 - 1909 Underhåll
Sannolikt reparationer av tak och murverk.
År 1905 - 1905 Tagen ur bruk
Tages ur bruk vid bygge av ny kyrka. Övertages av nybildade "Svältornas fornminnesförening".
År 1908 - 1908 Konservatorsarbeten
Altaruppsats restaureras.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1923 - 1924 Underhåll
Nya reparationer. Fönstersmygarna får galler.
År 1923 - 1923 Ändring
Tags i bruk som museilokal.
År 1927 - 1934 Underhåll - takomläggning
Takens ekspån ersätts av granspån.
År 1941 - 1941 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol och målad omfattning till sydport.

Olle Hellström (Konservator)

År 1943 - 1944 Konservatorsarbeten
Takmålningar konserveras.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
Ny brädfodring på södra vapenhuset.
År 1967 - 1967 Flyttning
Museet flyttar till gården Kyrkebol.
År 1973 - 1974 Underhåll - omputsning
Fasaderna omputsas.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

År 1973 - 1974 Underhåll - takomläggning
Taken får nya spån av furu.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

År 1992 - 1993 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader omkalkas och tak tjärstryks.

Arbetsmarknadsstyrelsen (Byggherre)

År 2003 - 2004 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadputs lagas (cement avlägsnas) och kalkas. Snickerier målas. Tak tjärstryks. Södra vapenhuset rödfärgas. Nytt remstycke på södra långsidan.