Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL LILJAN MINDRE 1 - husnr 1, ÅMÅLS STADSHOTELL Ny sökning Tillbaka till sökning

13554_1_Åmåls_stadshotell_Stadshotellet_SL_2006-09-20 nr 030

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅMÅLS STADSHOTELL (akt.)

1903 - 1904

1903 - 1904

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Åmål
Åmåls församling
Karlstads stift
Kungsgatan 9

Rekreation och turism - Hotell - Stadshotell

Kommunikation - Hotell - Stadshotell

Rekreation och turism - Hotell - Stadshotell

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Åmåls stadshotell byggdes åren 1903-04 efter ritningar av arkitekten A Ture Stenberg. Byggnaden är uppförd av putsat tegel i två våningar med inredd vindsvåning under mansardtak belagt med plåt. Huvudfasadens mittparti accentueras av en rusticerad portal samt en frontespis. Vid renoveringar på 1940- och 1950-talen borttogs en del av den yttre dekoren, bl a festoner och konsoler. På 1960-talet gjordes en tillbyggnad mot norr, varvid nordfasaden ändrades.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-063...

Läs mer i eget fönster

År 1903 - 1904 Nybyggnad

Ture Stenberg (Arkitekt)

År 1903 - 1904 Nybyggnad
År 1940 - 1959 Ändring - restaurering
Vid renoveringar på 1940- och 1950-talen borttogs en del av den yttre dekoren, bl a festoner och konsoler.
År 1960 - 1969 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot norr, varvid nordfasaden ändrades.