Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSKÖLDSVIK 9:12 - husnr 1, ÖRNSKÖLDSVIKS STATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRNSKÖLDSVIKS STATION (akt.)

1892 - 1892

Västernorrland
Örnsköldsvik
Ångermanland
Örnsköldsvik
Örnsköldsviks församling
Härnösands stift
Modovägen 52

Kommunikation - Stationshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stationshuset är en kraftfull tegelbyggnad i två våningar med valmat tak, med ett på ena sidan friliggande uthus som en liten paviljong i tegel med pulpettak, allt sammanbundet av stationshusets långsträckta skärmtak på trästolpar, som bildar en arkad mot spåren. Stationshuset har drag av såväl nyrenässans som nygotik. Interiört, i vestibulen mot gatan, är stora delar av den ursprungliga fasta inredningen bevarad. Även delar av den ursprungliga inredningen i väntsalen finns kvar.

Byggnaden är en av Folke Zettervalls tidigare stationsbyggnader och visar i sin välbevarade tegelarkitektur med assymetrisk gatufasad hur ett modernare fo...

Läs mer i eget fönster

År 1892 - 1892 Nybyggnad

Folke Zettervall (Arkitekt)