Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG GÅRDSTEN 62:17 - husnr 11A, LÖVGÄRDETS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LÖVGÄRDETS KYRKA (akt.)
Historik
Under senare delen av 60-talet införlivades Angered i Göteborgs stad. Angereds församling - omfattade hela nuvarande Angereds och Gunnareds församlingar och bestod mest av jordbruksfastigheter och en del mindre industrier.

I slutet av 60-talet beslöts om delning av Angereds församling och den 1 januari 1971 bildades Gunnareds församling som fick namnet efter den största gården i socknen, Gunnareds Gård. Två ombyggda lägenheter på Salviagatan 63 i Gårdsten blev tillfälligt till Pastorsexpedition och kyrksal och den 1 januari 1971 hölls den första högmässan där. Den 29 oktober samma år invigdes Gårdstens kyrka och den fanns kvar till maj 1997 då den avlystes.

Lövgärdets kyrka byggdes som en så kallad integrerad kyrka som ingår som en självständig byggnad i en centrumanläggning. Arkitekt var Sidney White. Byggherre och hyresvärd var AB Göteborgshem. Den första advent, 2 december, 1973 invigdes Lövgärdets kyrka.

Under 1999 har församlingslokalerna byggds om och kyrkan disponerar inte längre byggnadens södra del utan lokalerna hyrs av Hyresgästföreningen.