Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM BJÖRNEN OCH LOEN 1 - husnr 1, ADELCRANTZSKA PALATSET

 Byggnad - Beskrivning

ADELCRANTZSKA PALATSET (akt.)
Historik
Äldsta delen av Adelcrantzka palatset byggdes troligen någon gång under perioden 1650-1675. 1751 förstördes byggnaden i en brand, men återuppbyggdes 1753 efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Den fick då sin nuvarande utformning. 1600-talsbyggnaden finns idag kvar i källarens valv och grundmurar, trappa och bärande väggar upp till och med 1 tr. Adelcrantz köpte huset 1755 och lät därefter uppföra flygelbyggnaden mot östra gården i direkt anslutning till det befintliga huset. Fasaden mot Karduansmakargatan förlängdes med två fönsteraxlar österut. 1806 förlängdes huvudbyggnaden mot gården norrut med fyra fönsteraxlar. Byggnaden var privatbostad fram till 1800-talets slut varefter den blev butiker och hantverkslokaler. Åren 1928-30 genomgick Adelcrantzka palatset en omfattande restaurering och ombyggnad och blev statliga kontorslokaler för Kungliga Vattenfallsstyrelsen. 1965 gjordes grundförstärkning och 1979-81 en ombyggnad och restaurering.
Adelcrantzka palatset är ett sällsynt och välbevarat exempel på ett stadspalats från rokokotiden. Exteriören är utförd efter det palladianskt klassiska fasadschemat. Interiören är en högklassig franskinspirerad rokokoinredning med typisk disponering av planen och rik inredning med parkettgolv, boaserade och fältindelade väggar, bröstpaneler, kälade tak med stuck, helfranska dörrar med bemålade överstycken m.m.

KÄLLOR: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-08-19. Beteckning 5342/92
Vårdprogram för Adelcrantzka palatset. Statens Fastighetsverk och Restaurator AB 2005