Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM BRUNKHUVUDET 4 - husnr 1, GAHNS HUS

 Byggnad - Beskrivning

GAHNS HUS (akt.), BRUNKHUVUDET 4 (akt.)
Historik
På f.d. kv. Brunkhuvudet 4 belägen i korsningen Drottninggatan 14 och Karudansmakargatan 3 uppfördes 1928-29 ett butiks- och kontorshus i fem våningar efter ritningar av Wolter Gahn. Vissa smärre förändringar har gjorts invändigt och entrén mot Drottninggatan har införlivats i butikslokalen.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, 1992

"Gahns hus" uppfördes 1928-29 efter ritningar av arkitekten Wolter Gahn som ett affärs- och kontorshus. Huset är ett av de tidigaste exemplen på konsekvent genomförda funktionalistiska idéer. Husets enkla fasader, den uppglasade bottenvåningen, fönsterbanden, takterrasserna och det dagsljusbelysta trapphuset är karaktäristiskt för huset. Fasaden är i ljus puts helt i avsaknad av dekorativa element.

KÄLLA: Vårdprogram Kv. Brunkhuvudet, Statens Fastighetsverk 2004.