Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM GRIMSTA 1:5 - husnr 15

 Byggnad - Beskrivning

Historik
Kvarnvikens kvarn anlades 1883 av snusfabrikören Knut Ljunglöf och var i drift fram till 1950-talet. I dalgången från Råcksta träsk har det sannolikt funnits kvarnar sedan medeltiden. Kvarnen var en handelskvarn som malde åt traktens bönder och statarna som fick sin lön i säd. Kvarnen drivs av en vattenturbin i bäcken som avvattnar Råcksta träsk. Som reservkraft finns en ångmaskin. Kvarnens maskineri är fortfarande intakt och i funktion och är den enda kvarvarande kvarnen av sitt slag i Europa.
Knut Ljunglöf övertog 1860 faderns framgångsrika tobaksindustri på Norrmalm. Stora vinster investerades i ett betydelsefullt jordinnehav i Bromma och på Svartsjölandet. Blackebergs gård hörde till de markområden som inköptes. Där uppfördes på 1890-talet ett pampigt stenhus efter ritningar av Gustav Lindgren som användes som sommarhus av Ljunglöf och hans familj. Han lät även bygga sommarnöjet vid Kanaan på 1880-talet och vid 1900-talets början, torpet Sjöhagen.

KÄLLOR: Reichman, Claes, Kvarnvikens kvarn, Grimsta, Beskrivning av kvarnbyggnaden samt av anläggningen som helhet, Stockholm 1988, http://insyn.stockholm.se/ks/document/2004-10-06/Dagordning/15/Tj20041004_131533.pdf
http://www.lansmuseum.a.se/industri/industri2a.cfm?in_idnr=ind04