Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM KUNGLIGA TRÄDGÅRDEN 6 - husnr 1, NYA SÄLLSKAPETS KLUBBHUS

 Byggnad - Beskrivning

NYA SÄLLSKAPETS KLUBBHUS (akt.)
Historik
Nya Sällskapets klubbhus uppfördes under åren 1882-83 efter ritningar av arkitekterna A och H Kumlien. Fasaderna med rik plastisk artikulering anknyter till venetiansk senrenässans. Fasaderna är synnerligen väl bevarade och byggnaden är med sitt exponerade läge av stor betydelse för såväl Kungsträdgårdens som Västra Trädgårdsgatans arkitektoniska karaktär.
Exteriören motsvaras av väl bibehållna interiörer med kolonner, detaljrika stuckarbeten och snickerier. I klubblokalerna bevaras ursprunglig rumsindelning med trapphus, matsal och klubbrum. Även fast inredning och rumsindelning är väl bevarade. Interiörernas autenticitet understryks ytterligare av att inte oväsentliga delar av den ursprungliga lösa inredningen fortfarande är i bruk. Byggnadens kontinuerliga användning för det ursprungliga ändamålet, som redan i sig konstituerar ett kulturhistoriskt värde, har varit en förutsättning för att såväl helhet som detaljer kunnat bevaras väl.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000-01-25, Dnr 2031-93-22834