Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM NORRA DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 206, TENNISSTADION

 Byggnad - Beskrivning

TENNISSTADION (akt.)
Historik
Paviljongen från 1895-96 är av trä och byggd efter ritningar av arkitekten Gustaf Améen, bearbetade av hans kolleger Fredrik Lilljekvist och Rudolf Arborelius. Byggnaden uppfördes i en stil som nära ansluter till byggnaderna på Stockholmsutställningen 1897 och vittnar om den lätta, festliga arkitektur, som kännetecknar de tidiga idrottsanläggningarna.
Det grönmålade plåttaket med höga fall domineras av ett klocktorn och har hörntorn vid sidorna. Partierna över de båda tennisbanorna är numera glasade. Väggarnas övre partier är utvändigt klädda med rödmålad locklistpanel, nedre delarna med gulmålad panel på förvandring. Huvudfasaden har franska dörrar. De höga sidofasaderna med gavlar inramar stora, högt placerade fönster till tennishallarna.
Exteriörens snickerier är utförda i nationalromantisk stil liksom delvis även interiörens, som domineras av den stora tennishallen med omklädningsrum m.m. anlagda som gallerier. Översta våningen samt den låga utbyggnaden i söder inrymmer bostäder.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2