Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄNNÄS VÄNNÄS 51:7 - husnr 1, STATIONSHUSET, VÄNNÄS

 Byggnad - Beskrivning

STATIONSHUSET, VÄNNÄS (akt.)
Historik
VÄNNÄS JÄRNVÄGSSTATION - Stationshuset i Vännäs uppfördes efter ritningar av arkitekten Folke Zettervall som sedan 1890 arbetade under A W Edelsvärds ledning på SJ:s arkitektkontor. Huset stod klart i oktober 1891.
Det nya med Vännäs var framförallt de många byggnadsdetaljerna med fornnordisk anknytning, men för övrigt anslöt byggnaden till inarbetade rutiner för stationsbyggande. Stationshuset var således även här symmetriskt uppbyggt över en sammanhållen rektangulär plan med ett mittparti i två våningar med frontespiser och på vardera sidan envåningsflyglar. På fasaden mot samhället är mittrisaliten utskjutande, fasaden mot banan har ett skärmtak över stamplattformen i hela mittpartiets längd. De fornnordiska detaljerna som drakhuvuden, svarvade träkolonner, utkragningar, synliga timmerknutar och andra snickeridetaljer färgsattes i avvikande färger som mossgrönt, orange och rött.
Byggnaden har sedan uppförandet genomgått vissa förändringar. Den har byggts till vid flera tillfällen, dock med bibehållande av den fornnordiska karaktären. Senast 1993 skedde en omfattande upprustning av hela byggnaden, då bland annat nya automatdörrar insattes och väntsalen erhöll nya ytskikt.

KÄLLA: FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VÄNNÄS STATION, 2002-12-09, Beteckning 311-3668-2002