Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING FRIGGERÅKER 27:9 - husnr 1, FRIGGERÅKERS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FRIGGERÅKERS KYRKA (akt.)
1995-07-19
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
FRIGGERÅKERS KYRKA - nuvarande kyrka uppfördes 1953-55 strax söder om ruinen av den medeltida kyrkan. Denna kyrka revs 1871 då en ny, stor kyrka hade rests i Torbjörntorp som en gemensam församlingskyrka. Ruinen till den medeltida kyrkan grävdes ut och frilades 1943. Redan i början på 1920-talet höjdes röster om att man åter ville ha en kyrka i Friggeråker, så efter kollektinsamlingar och donationer startade man 1950 en kyrkobyggnadsstiftelse. Den nya kyrkan, som invigdes 1955, ritades av arkitekt Rolf Berg, Stockholm. Altaruppsatsen, sannolikt sent 1600-tal, från den medeltida kyrkan restaurerades av konservator Olle Hellström och användes som altarprydnad. Den ursprungliga orgeln kom från Mössebergs kuranstalt och renoverades av Nils Johansson, Liared innan den sattes in i kyrkan. Den nuvarande orgeln byggdes 1996 av Magnussons orgelbyggeri.