Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG VEDDIGE 34:1 - husnr 1, VEDDIGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VEDDIGE KYRKA (akt.)
1994-01-01
Historik
Veddige kyrka är en av länets största landsbygdskyrkor och uppförd i nygotisk stil 1867-68. Kyrkan, som är ritad av arkitekt Johan Erik Söderlund, genomgick större renoveringar och restaureringar 1909, 1950 och 1996, men har behållit sin nygotiska prägel. Altaruppsats, altarskrank, altarring, predikstol, sidoingångar, läktare samt orgel är bevarade i ursprungligt skick och har endast målats om.

Den ursprungliga färgsättningen var enkel och snickerierna gick i huvudsak i vitt medan väggarna hade kraftigt marmorerade fält.

1909 tillkom bl.a. den nuvarande bänkinredningen och det nuvarande kassettindelade taket med pärlspont och kyrkans inventarier färgsattes och målades med ett kraftfullare måleri i form av ekådring på snickerier och väggar med kvaderstensmönster samt en taklist i skarpa färger.

1950 renoverades kyrkan igen och denna gång förändrades ånyo färgsättningen. Denna gång målades väggarna vita och bänkinredning, dörrpartier och orgelläktare målades i brungula toner med marmoreringar.

1985-86 restaurerades kyrkan exteriört. Då lades bl.a. taket om, vattenavledningssystemet byttes och tornur installerades på tornets fyra väggar, enligt förslag från Westerstrands Urfabrik AB.

Vid en restaurering 1996 under ledning av arkitekt Charlotte Wennerberg, Göteborg, byggdes nya läktarunderbyggnader i form av kapprum, barnrum, vilrum och handikapptoalett. Sakristian i absiden bakom altaruppsatsen omformades och skåp för textilförvaring uppfördes. För övrigt knackades ytskiktet på kyrkans väggar ner, för att möjliggöra användning av kalkfärg. Masonitskivor som uppsattes för att täcka pärlspontspanel i takkassetterna vid en renovering 1950 avlägsnades och befintliga fernissade trägolv slipades för att istället oljas med parkettolja. Vattenburen bänkvärme och centraldammsugare installerades och ljud och ljus sågs över. På läktaren byggdes bef. gradänger om för att anpassas till körverksamheten. Vid tillfället konserverades även altaruppsatsen och basunängeln. Färgsättningen strävade delvis efter återställande av den ursprungliga samt 1909 års färgsättning.