Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG ÅSBY 21:1 - husnr 1, ÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅS KYRKA (akt.)
1997-03-24
Historik
ÅS KYRKA har troligen medeltida ursprung, men har om- och tillbyggts i flera omgångar. Tornet tillkom 1804. 1886 skedde under ledning av arkitekt Fritz Eckert en omfattande renovering i nygotisk stil, vilken ännu präglar kyrkan såväl ut- som invändigt. En tornspira tillkom då liksom en bågfris på fasaden. Sakristian uppfördes och nord- och sydportalen fick sin nuvarande utformning.

Större delen av kyrkans fasta inredning i form av altaruppsats, predikstol med baldakin, läktarbarriär och orgelfasad insattes vid renoveringen 1886. Innertaket och bänkinredningen tillkom vid en renovering 1959 och ansluter till 1880-talets karaktär. På norra väggen framför läktaren finns fragment av senmedeltida målningar. I anslutning till flera fönster- och dörröppningar finns även kalkmålningar från 1700-talet (framtaget 1931). 1997-98 skedde en större invändig renovering under ledning av arkitekt Charlotte Wennerberg. Nu erhöll kyrkans väggar, tak samt all fast inredning en ny färgsättning i blått, guld, beige och rött med syfte att anknyta till väggarnas kalkmålningar.