Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TORSBY TORSBY 4:14 - husnr 1, SIRIS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

SIRIS KAPELL (akt.)
1995-02-22
Historik
Komplettering vid inventering 2004:
Siris kapell uppfördes 1946-49 efter ritningar av Carl-Axel Acking och Sven Hasselgren och invigdes den 11 juni 1950. Kapellet brukas såväl för jordfästningar som gudstjänster. Det murade kapellet är vidbyggt med en västra del med delvis underjordiska bisättningslokaler.
Kapellet, som även används till gudstjänster, har fått sitt namn efter Siri i Bada. Om henne berättar traditionen att hon under en färd till sin sätervall gick vilse i skogen och avgav ett löfte att sockenkyrkan skulle få hennes egendom, om hon åter kunde nå sitt hem. Kyrkans klockor ledde henne hem och hon uppfyllde därefter sitt löfte. När detta ska ha skett vet vi inte, troligen var det under medeltidens senare del. Avkastningen från hennes donation, skogsfastigheten Långsjöhöjden, har bekostat uppförandet av Siris kapell och församlingshemmet och gjorde det möjligt för socknen att fram till 1972 inte utdebitera någon kyrkoskatt.
Åren 1986-87 utfördes en reparation av taket över bårhusdelen då man fått fuktskador. 1993 skedde en uppfräschning av interiören och bl a översyn av belysningen efter handlingar upprättade av arkitekt Acking. 2002 fattades beslut för kapellet beslut om skydd enligt kulturminneslagens 4 kapitel. Därutöver har underhållsarbeten skett, bl a så har det spånklädda taket omtjäras med en intervall på ungefär fem år.