Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOTENÄS MALMÖN 1:5 - husnr 1, MALMÖNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MALMÖNS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

När Lysekils nuvarande kyrka byggdes åren efter sekelskiftet 1900, erbjöd sig en möjlighet för de boende på Malmön att få en egen kyrka. Vägen till den egentliga sockenkyrkan i Askum var lång, och här som på många andra håll hade man diskuterat möjligheterna att uppföra en egen kyrka. Egen kyrkogård hade anlagts 1890.

Kyrkan i Lysekil var byggd 1796-97, med ett torn som återuppförts efter en storm 1817. Denna inköptes för tretusen kronor, och flyttades till Malmön 1906, där den återuppfördes och inreddes 1906-1907. Predikstolen och skärmväggen bakom altaret, liksom altarringen (och möjligen också dopfunten) ritades av den Uddevallafödde göteborgsarkitekten Eugen Thorburn

Kyrkan har genomgått få förändringar sedan dess, med undantag för sedvanliga ommålningar. Under 2000 byggdes ny sakristia samt biutrymmen i rum under läktaren.