Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTENE SKÄLVUM 13:1 - husnr 1, SKÄLVUMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKÄLVUMS KYRKA (akt.)
1998-03-25
Historik
SKÄLVUMS KYRKA - Skälvums kyrka uppfördes under 1130-talet. Kyrkans byggmästare var Othelric, vars namn går att läsa i en relief över västportalen. Kyrkorummet välvdes troligen under senmedeltiden. Förutom den bevarade medeltida planen och det medeltida murverket är även bevarat en liljesten, en dopfunt, en skulpterad madonna, en biskop i stenrelief, delar av ett stenaltare, en kvadratisk stenrelief (troligen ett antemensale) och möjligen västporten från medeltiden. Predikstolen, den före detta altaruppsatsen, muralmålningarna, brudbänkar och troligen läktaren är från 1600-talet - 1700-talet. Den första orgeln inköptes 1890.
1901 borttogs övermålning på altaruppsats och predikstol samt restaurerades. Othelriks stenrelief, som suttit vid ett tidigare rivet vapenhus i söder, placerades i västportalens tympanonfält. En bänkinredning i nyrenässans av ek tillkom. 1908 framtogs takmålningarna genom CW Pettersson. Kyrkan restaurerades 1911 under ledning av Karl Möller. Underliggande dekormålning på läktarbröst och brudbänkar befriades från övermålning. Dåvarande segmentbågade fönsterbågar byttes ut mot rundbågade. Den gamla orgeln ersattes 1928 av en ny.
1945 godkändes S Lidéns förslag på elektriska installationer med bland annat eluppvärmning.
1960-1962 genomfördes en omfattande inre restaurering under ledning av arkitekt Erik Lundberg, Stockholm. Stenarbeten utfördes av Firma Karlsson o Hurtig och konservering av Olle Hellström, Skara. Bänkarna reparerades, ny altarring uppsattes och en gravsten, funnen vid utgrävningarna, placerades i koret. Istället för det tidigare träaltaret insattes ett stenaltare. En altarskiva hittades i samband med restaureringen och sammansattes nu med två hörnkolonnetter (sedan 1880-talet förvarade på Statens Historiska Museum) samt några nya delar. Det nya altaret placerades längre österut än det gamla. Den tidigare altaruppsatsen upphängdes istället på nordväggen. Ny sakristia inreddes i långhusets sydvästra del. Ett norrfönster sattes igen på långhusets insida, men lämnades synligt på utsidan. Predikstolen sänktes och fick ny trappa. Nya dörrar till vapenhus insattes. Tak, väggar, bänkinredning mm rengjordes och målades.
En ny orgel inköptes av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping 1972.
1980 utbyttes torntakets ekspån genom firma STH, Erik Pettersson, Halmstad. Taket omlades 1988.