Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA VINKÖL 11:1 - husnr 1, VINKÖLS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VINKÖLS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
VINKÖLS KYRKA - Vinköls kyrka uppfördes på ny plats 1870 - 1872 efter ritning av arkitekt Ernst Jacobsson. Byggmästare var Peter Anders Pettersson, Värsås och murare BC Carlsson, Jönköping. Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka. En dopfunt är bevarad från tidig medeltid, troligen av gotländsk tillverkning. Kyrkans första orgel var byggd 1897 av CA Härngren, Lidköping. Av 1800-talsinredningen återstår predikstol och läktarbröst (ritade av E Jacobsson) samt orgelfasad. I samband med arbeten 1885 insattes två kaminer och takets spåntäckning utbyttes mot skiffer. Det höga tornet, som blåst ned, ersattes av ett något lägre torn.
En restaurering företogs 1931-1932, enligt förslag av arkitekt Sven H Wranér. Byggmästare var A Johansson, Mellby. Måleriarbetena utfördes av bröderna Sandström, Tådene och orgelverket renoverades av Nordfors och co, Lidköping. Elektrisk värme installerades. Kyrkorummet isolerades. Uppvärmningscentral mm inreddes under den södra läktaren. Ingången mellan sakristian och kyrkorummet igenmurades och predikstolen flyttades till motsatt vägg. Norra läktaren revs och även skorstenar. Orgeln flyttades från norra till södra läktaren. En ny altarprydnad i form av ett krucifix från AB Libraria, Stockholm och ny bänkinredning tillkom. Den ursprungliga altartavlan tycks ha flyttats till ett prästgårdsmagasin. Kyrkan fick nytt innertak. 1937 - 1940 utökades kyrkogården, enligt ett förslag av Adolf Niklasson. 1950 godkändes E Haasum förslag till bisättningskällare med redskapsbod på nya kyrkogården. Elektrisk klockringning installerades troligen 1968. 1972 ommålades bänkinredningen. Ett orgelverk från Smedmans orgelbyggeri, Lidköping, inköptes 1977. Den ursprungliga, bevarade orgelfasaden flyttades samtidigt något och några läktarbänkar borttogs. 1990 omlades skiffertaket. 2001 avlägsnades bänkar på båda sidor av mittgången .