Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ULRICEHAMN MÖNE 10:1 - husnr 1, MÖNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MÖNE KYRKA (akt.)
1997-03-03
Historik
Kyrkan i Möne från 1847 brann ned 1947 och året därpå upprättade arkitekt Ärland Noreen ritningar till en tredje kyrka. När man rev de gamla murarna hittades flera delar från den medeltida stenkyrkan som återanvänts: två huggna djurhuvuden, en bas till pelare, ramsten till ett fönster och flera andra huggna stenar. 9 oktober 1950 lades på samma plats första stenen till den nya kyrkan som uppfördes av byggmästare Arne Fohrman, Ulricehamn. Den nya blev mindre än sin föregångare med 250 sittplatser till 317 sockeninvånare. Kyrkan fick en traditionell utformning med långhus utan markerat kor, torn och sakristia, men även en särprägel av att ha tornet på södra sidan. Invigningen skedde 1951. Konstruktionen blev en blandning av modern teknik med betong i grund och bottenbjälklag och tegelmurar som kalkputsades och kalkavfärgades på traditionellt vis över en oputsad granitsockel. Invändigt lades golv av kalksten, tegel eller trä. Man murade in ett kopparskrin med bibel, foto på gamla kyrkan etc. 1954 gjorde skulptör Folke Andersson från Täby en altartavla, en polykrom relief i lind, vilket var hans första offentliga uppgift.
Väggarna höll alldeles för mycket fukt när orgeln från Tostareds kyrkorgelfabrik sattes in redan 1952, så tätningarna i piporna möglade och deformationer uppstod vid torkningen. Den ansågs under lång tid vara ospelbar. 1987 införskaffades därför en ny elorgel. Samma år reparerades putsnedfall och hela kyrkan målades utvändigt. 1988 gavs kyrkan inklusive inventarierna utifrån sina kulturhistoriska värden skydd enligt bestämmelserna i Kulturminneslagen. Trots det gjordes 1988 en läktarunderbyggnad med pumprum, handikapptoalett och uppehållsrum med pentry. Ingreppet motiverades med att västpartiet redan var asymmetriskt. Det fanns även önskemål om en dusch, men eftersom det skulle kräva bland annat fuktspärrar och ventilation, vilket bör undvikas i kyrkor, föreslogs en ekonomibyggnad istället. Någon sådan har inte kommit till stånd. Orgeln var en av de sista som firman byggde med pneumatiskt system och 1993 utförde orgelbyggaren en renovering av instrumentet för att åtminstone få det spelbart, men klimatet var fortfarande inte fullgott så en mer omfattande renovering bedömdes inte vara försvarbar. Under mars-april 2002 gjordes en takrenovering och fönstren målades om. Takteglet var frostsprängt, särskilt på norra sidan med läckage runt takfönstret.