Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MULLSJÖ BJURBÄCK 1:3 - husnr 1, BJURBÄCKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BJURBÄCKS KYRKA (akt.)
1997-03-25
Historik
Ritningarna till den nya kyrkan hade utarbetats av förvaltaren på Ryfors bruk, Johan Viktor Zelander, och godkänts 1895. En del korrigeringar och kompletteringar utfördes av Överintendentsämbetets arkitekt Th. Thorén. Grunden lades 1897 och kyrkan stod helt färdig 1899. Byggmästare var Klas Johansson från Sandhem. Altaruppsats, predikstol och dopängel övertogs från den gamla kyrkan och försågs med ekådring. En orgel färdigställdes av Johannes Magnusson, Göteborg.
Vintern 1921 ledde en överhettning av kaminerna till antändning av sparrar och trossbotten. Skadorna blev dock begränsade p.g.a. ett snabbt ingripande från bl.a. folkskoleläraren. Året därpå reparerades och rengjordes kyrkan. 1927 ommålades exteriören i den befintliga grå färgen, dock med en något mörkare nyans. Portarnas ekådring ersattes av mörkbrunt. 1929 byggdes en varmluftsanläggning med kalorifer i ett pannrum under norra korsarmen. 1950 insattes innanfönster med antikglas för att dämpa det "alltför ymnigt inströmmande hårda dagsljuset".
1955-56 genomfördes en renovering under ledning av arkitekt Edgar Haasum. Pannrummet revs och elektricitet drogs in för uppvärmning och belysning i enlighet med ett program av Sigurd Lidén. Exteriören ommålades i befintlig färgsättning, dock målades portar och fönster röda. Bevarandet av den grå färgen var församlingens önskemål medan komminister och arkitekt hade velat rödfärga kyrkan i stil med en 1700-talsskapelse. Komministern skall ha yttrat: "Skall hon ligga där som en stor gräddtårta?"
1963 borttogs övermålningarna på altaruppsats, predikstol och dopängel av konservator Olle Hellström. Den välbevarade ursprungliga färgsättningen återställdes och predikstolen fick en ny trappskärm. Samma år borttogs orgelläktarens bänkar och sakristian försågs med delvis ny inredning. 1970 om- och tillbyggdes orgeln av Nordfors & Co i Lidköping. Flertalet av de ursprungliga stämmorna bibehölls medan ett pedalverk tillkom. 1978 inreddes toalett och förråd i tornets bottenvåning. Arkitekt var K Tollstén.
1999 genomgick kyrkan en ny renovering. Denna inbegrep översyn av elsystemet, justering av innanfönster och reparation av ytterfönster, lagning av taktäckning, justering av ljudluckor, byte av rötskadade delar av panel samt snickrad dekor, ommålning av fasad i befintlig färg, byte av takfotsplåt och fönsterbleck samt avkortning av altarring. Följande år utfördes färgfästning på altaruppsats, predikstol, golvur och dopängel av Ullenius ateljéer AB i Stockholm.