Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM JERICHO 34 - husnr 4, TELEVERKETS HUS

 Byggnad - Beskrivning

TELEVERKETS HUS (akt.)
Historik
Televerkets ursprungliga hus i kvarteret Jericho uppfördes 1910-12 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson (1860-1936). Byggnaden är uppförd i 4-5 våningar och har fasader av brunt tegel med betydande inslag av huggen granit. Båda fasaderna har framspringande sidorisaliter, en våning lägre, med rundade hörn. De indragna mittpartierna begränsas från gatan av dekorativt utformade järnstaket med stenstolpar. Huvudfasadens mot Jakobsbergsgatan är rikare utformat med lyktor på ömse sidor om ingången och televerksemblem inhugget i varje stolpe. T.h. är en sektion av staketet borttaget och en garageport i sen tid upptagen. Huvudportalen är stickbågig med omfattning av huggen sten och baldakinartad överdel med två små riksvapen inhuggna. Själva dörrarna är moderna. Ovanför ingången är in inskriftstavla med texten "Uppfört för Kongl: telegrafverket under åren 1910-1912". Där ovanför är televerksemblemet samt överst en fronton prydd med stora riksvapnet inom lagerkrans, skulpterat i granit.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-04-21 , Dnr 221-95-6915