Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLLEFTEÅ REMSLE 13:64 - husnr 3, FÖRVALTNINGSBYGGNADEN

 Byggnad - Beskrivning

FÖRVALTNINGSBYGGNADEN (akt.)
Historik
Förvaltningsbyggnaden, egentlligen den ursprungliga A-kasernen, byggdes 1895-97 i två våningar samt inredd vind. Byggnaden uppfördes med tegelstomme och putsade fasader, sadeltaket är belagt med falsad skivplåt. Kasernen har ett betonat centralparti och två framspringande flygelvolymer. Huvudentréns centrala läge betonas av en i takfoten uppskjutande klockkupa helt inklädd i plåt. Vindsvåningen bildar en slags attikavåning i flygeldelarna. Byggnaden kännetecknas av en antydd klassicism genom hörnlisener, som delvis är rusticerade, attikavåningens gavelfrontoner, liksom klockbyggnadens frontontak.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1996-03-29, Dnr 221-2274-96