Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM ROSENBAD 9 - husnr 1B, SKÅNEBANKEN

 Byggnad - Beskrivning

SKÅNEBANKEN (akt.)
Historik
Byggnaden uppfördes under åren 1897-1900 som bank- och kontorsfastighet i fem våningar får Skånes enskilda bank. Arkitekt var Gustaf Wickman. Byggnadens skulpturala fasadbehandling chockade sin samtid med sin nybarocka formrikedom. Fasaderna gjordes passande nog i skånsk sandsten från Övedskloster. Bland annat syns allmogeporträtt i skånska folkdräkter, och i hörnet den skånska gripen. Skånebanken var det första bankhuset som utnyttjade gårdsutrymmet för expeditionslokaler genom en lanterninbelyst bankhall. 1907-12 ändrades fönstren på våning 1 trappa. 1919 inreddes vindsvåningen och 1934 försågs takfallen mot gatan med fönster. Även senare har interiören förändrats.
som bank och kontorsfastighet för Skånebankens räkning.

KÄLLOR: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993., Vårdprogram för kv. Rosenbad. Restaurator AB, Statens fastighetsverk. 2005.