Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA BROMSEN 1 - husnr 1, SKÅNINGS OCH VALLE HÄRADERS TINGSHUS,

 Byggnad - Beskrivning

Skånings och VAlle häraders tingshus, (inakt.), Skånings och VAlle häraders tingshus (inakt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är uppfört i två våningar med fasader av gult tegel och en hög sockel av grovhuggen natursten. Det valmade sadeltaket har en oregelbunden form och är täckt med plåt. Huvudentrén är centralt placerad i fasaden mot Folkungagatan och den rundbågiga uppglasade ingången är infogad i en portal av släthuggen natursten. Natursten återkommer också i de listverk som delar in fasaden och avslutar murverket mot taksprånget.

Mittpartiet markeras av en fronton i form av en trappgavel, och en takryttare med klocka. Sidorisaliter som påminner om medeltida torn ger byggnaden ytterligare prägel av tyngd och monumentalitet. Sedan huset blev skolscen har en tillbyggnad gjorts på baksidan där den forna tingssalens utskjutande parti fortfarande skymtas.

Byggnaden hade från början en för tiden ganska typisk plan med huvudentré, förstuga, salsdörrar och slutligen domarens plats i salens fond i rät axel. Kring denna axel har rummen sedan disponerats. Förstugan, som är välbevarad, har den för arkitekten Lars Kellman typiska utformningen. Rummet är uppdelat i två halvplan med ett par trappsteg som förbindelse. Golven är stenbelagda och ovan trappstegen höjer sig ett valv som vilar på två kolonner av karolingisk typ. Ingången till tingssalen sker via en pardörr på det övre planet. Samma lösning återfinns i bland annat Lidköpings och Jönköpings tingshus, ritade av samme arkitekt.

Enligt brev från de tingshusbyggnadsskyldige i Slättängs och Leaby tingslag till de i Dimbo tingslag 1907 bestod tingshuset i Skara då på bottenvåningen av förhall, tingssal, två rum för domaren, arkiv, ett rum för parter och vittnen, ett rum för nämnden, två celler med vaktrum. Övre våningen bestod av fem rum för nämndemännen, ett sovrum för åklagaren, ett rum för kronofogden samt bostadsrum och kök för häradstjänaren. Det fanns dessutom en stor vind och i källarvåningen fanns hushålls- och vedkällare. Vidare fanns uthus med bekvämligheter. Huset kostade färdigt och i full ordning till begagnande 40 000 kr.

I Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA, finns två foton av exteriören och två foton av entrén arkiverade från inventeringen 1971.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-08