Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM JOHANNES STÖRRE 9 - husnr 9001, MEDELHAVSMUSEET

 Byggnad - Beskrivning

MEDELHAVSMUSEET (akt.)
Historik
F.d. nr 1, 2, 8: Hörnhuset vid Gustav Adolfs torg var Gustav Horns palats från 1640-talet. Till- och ombyggnader utfördes på 1700- och 1800-talen. 1874 sammanbyggdes husen för Stockholms Inteckningsgaranti AB (SIGAB), men fick i huvudsak sin interiörutformning med bl a bankhallen och styrelserum, vid en genomgripande ombyggnad 1902-05, också för SIGAB. Arkitekt var Rudolf Aborelius. Den nuvarande fasadutformningen i funktionalistisk stil som fritt knyter an till 1600-talets utseende tillkom efter 1933 efter ritningar av arkitekt Hakon Ahlberg.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1995-03-03. beteckning 320-5816-1994