Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM JOHANNES STÖRRE 9 - husnr 9004

 Byggnad - Beskrivning

Historik
F.d. Johannes större nr 6: Byggnaden vid Drottninggatan uppfördes som bostadshus i tre våningar 1640, flygeln vid Jacobsgatan 1767. Påbyggnader skedde 1784 och 1821 till nuvarande volym. I 1600-talsdelen är, förutom stommen, bevarat också planlösning och bemålade bjälktak varav ett synligt. I huvudsak karaktäriseras interiören av planlösning och snickerier från 1700-talets senare del och 1821, i våningen två trappor finns snidade dörrpartier i empirestil samt i hörnrummet dekorativt bemålade väggfält. Från samma epok finns murade köksspisar med kåpa. Butiksfasad och entré samt kakelugnar har tillkommit vid 1800-talets slut. En ny byggnad uppfördes på gården 1993.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1995-03-03. beteckning 320-5816-1994