Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORGHOLM MELLBY 1:4 - husnr 3, LÅNGE ERIK

 Byggnad - Beskrivning

LÅNGE ERIK (akt.)
2000-01
Historik
Fyrtornet på Storgrundet på norra Öland anlades mellan 1844-1845. Den nya fyren är av ett 27 meter högt, runt, vitputsat torn av kalksten, med en linsapparat av tredje ordningen med tillhörande lanternin. Ritningar till tornet (och hela fyrplatsen) uppgjordes av J. T. Byström och byggnadsarbetena leddes av byggmästaren Jonas Jonasson. Fyren tändes hösten 1845.
1884 byttes rovoljelampan ut mot fotogenlampa.
1906 byggdes torntoppen om för en ny linsapparat av tredje ordningen med luxljus (större modell).
1910 installerades en mistsiren med motor i ett nybyggt mistmaskinhus, ritat av Folke Lundberg.
1930 uppsattes en bifyr i tornets nedre del, som hölls lysande då lysbojen Ölands norra grund var indragen eller tillfälligt släckt.
1936 indrogs issignaleringen från fyren.
1946 anslöts fyrplatsen till det allmänna elnätet och hela fyrplatsen erhöll elektriskt ljus.
1949 anordnades en cirkulär radiofyr.
1950 installerades av reservkraftanläggning för fyrljus och radiofyr.
1976 automatiserades fyren.
Under 1990-talet uppsattes en modern lykta med roterande lins på räcket utanför lanterninen. Gamla linsen i lanterninen behölls.

KÄLLA: Sveriges fyrplatser. Dan Thunman, 2000.